افزودن نظر جدید

نتونستم کل مطلب رو بخونم فقط میدونم اشکالات زیادی داشت در ضمن رستم فرخ زاد سپهسالار ارتش ایران در زمان ساسانیان اشتباهی بزرگ انجام داد وقتی که در جنگ اول با اعراب که رستم فرخ زاد با سپاه فیل سوار خود به استقبال انها رفته بود اعراب فرار کردن به جز پدر مختار سقفی و چند فرمانده که زیر پای فیل ها له شدند در آن زمان وقتی که رستم خواست به دنبال سپاه اعراب برود و کل آنها را از بین ببرد به اون خبر دادند که در تیسفون شورش شده و سریع برگرد و نتوانست اعراب را نابود کند و اما در جنگ بعد که قادسیه نام داشت اعراب بااراده استوار تر بودند و فرار نکردند زمانی که رستم سپاه انها را دید از در هم ور هم بودگی سپاه انها خنده اش گرفت اما انها با ارده ای قوی توانستند رستم فرخ زاد را کشته و سپاه ایرانیان را نابود کنند چون ایرانیان اراده کمی داشتند ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.