افزودن نظر جدید

افشاگری کیسینجر [http://www.adyannet.com/news/14292]. استعمار و تلاش برای ترویج باستانگرایی ضد اسلامی [http://www.adyannet.com/news/14251]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.