افزودن نظر جدید

شما خوابی مثل اینکه بسیاری از همفکرات ایران باستانو در مقابل اسلام قرار میدن واسلام وبد نشون میدن وایران باستان خوب وعالی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.