افزودن نظر جدید

سلام گرامی؛ همین که پیامبر اکرم را با نام "حضرت" خطاب میکنید نشانگر فطرت پاک شماست. بسیاری از کسانی که به راستی در حرامزادگیشان تردید نیست، اشرف مخلوقات را با آنچه لایق والدینشان است خطاب می‌کنند. خرسندم که شما در خطابات شما فطرت پاک خود را نشان دادید. در اسلام، آنچه پیامبر انجام میداد، نسبت به دشمن متجاوز از اهل کتاب، سه راه بود: یا قبول اسلام، یا جزیه یا جنگ. درباره کورش غربیها با اهداف خاصی از کورش چهره ای غیر واقعی ساختند (و دست یهود در ساختن این چهره نمایان است). اما چهره واقعی زرتشت در متون اصیل ایرانی خلاف آن چیزی است که غربیها ساخته اند. کورش در منابع ایرانی، تنها یک فرمانده نظامی و یک حاکم دست نشانده است: [www.adyannet.com/news/15103] و [http://www.adyannet.com/news/15251]. غربیها یک کورش رؤیایی و خیالی ساخته اند تا ملت ایران را تخدیر کنند. حالبتر اینکه کورش شخصاً سواد خواندن و نوشتن نداشت و چون خط میخی هخامنشی در زمان داریوش ساخته شد. در اسلام نیز خون هیچ کس جز کسی که با خدا و پیامبر دشمنی میکند، ریخته نمیشود (و تهمت خونریزی به پیامبر ناجوانمردی است). قرآن، آیه 8 ممتحنه را بخوانید: خدا شما را از نيكى كردن و عدالت نسبت به كسانى كه دركار دين با شما نجنگيدند و شما را از ديارتان بيرون نكردند باز نمى‏دارد زيرا خدا عدالت پيشگان را دوست دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.