افزودن نظر جدید

ضمناً برای اینکه بحث متفرق نشود، محضر شما گرامی عرض میکنم که سابقاً درباره جایگاه زن در دین زرتشتی مقاله ای ارائه شد. لینک‌های آن: _____________________ عقل زن در نگاه دين زرتشتی [http://www.adyannet.com/news/10892] ، ___________ بِهينِ زنانِ جهان...[http://www.adyannet.com/news/12949] ، شوهر، خدایِ زن [http://www.adyannet.com/news/12828] ، فقه زرتشتی و ازدواج اجباری برای دختران [http://www.adyannet.com/news/13715] ، زن در اسلام؛ پاسخ قاطع دکتر زرینکوب به باستان‌گرایان و زرتشتیان [http://www.adyannet.com/news/12433].
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.