افزودن نظر جدید

حضرت محمد بزرگترین پیامبر جهانه پیامبر وامامان هم جنگ و دوست نداشتن واین بزرگواران هم راه درست ونشون میدادن ودینو تحمیل نمیکردن مزحرف هم خودتی نه کارای پیامبر ایرادای الکی نگیر بعدشم تو خودت داری ایرانیارو باعرب جاهل یکی میدونی خخخ الانم اکثر مردم ایران و پیامبر و امامان شیعه کردن و تواز این میسوزی جاهل بعدشم پیامبر وامامان هم در مواقعی دشمناشونو دوست میکردن بعدشم پیامبران وامامان همیشه یه سری دشمن داشتن که مخالف حقیقت و درستی بودن درضمن انقدرهم اغراق نکن یجور وانمود نکن که همه چی خوب بوده نژاد پرست افراطی خوبه تا اونجایی که من شنیدم خود زرتشت وکوروش هم به دست دشمناشون کشته شدن درضمن ما دشمن زرتشت هستیم اما شما دشمن مقدسات ماهستید و نادونید حرفاتون مهم نیست باپوزه ی سگ دریا نجس نمیشه خودتون نجس میشین خدا هداییتون کنه آمین
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.