افزودن نظر جدید

سلام گرامی، ما ایران امرور را فدای ایران قصه‌ها نمیکنیم. ایران باستان هر چه بود به تاریخ پیوسته است. ایران امروز برای ما مهمتر است. حال و آینده مهمتر از گذشته است. گذشته تنها به درد عبرت آموزی میخورد. قدرت امروز ایران از اسلام است. این را غرب به خوبی دریافته است. به افشاگری کیسینجر دقت کنید. میگوید اسلام و مذهب تشیع باعث قدرت ایران شده است. همفر میگوید باید شیعه را تضعیف کرد تا بر خاورمیانه مسلط شویم. غرب، ایران باستان را به خورد ملت میدهد تا آنها را تخدیر کند. وقتی گذشته ایران را در مقابل آینده ایران قرار داده اند، و به بهانه تاریخ آنچنانی، حواس جوانان را از حال و آینده پرت کرده اند، ما مجبوریم که حقایقی را درباره گذشته بگوییم. تا جوان قدر امروز و ارزش آینده را بفمهد. تا جوان در حالت تخدیر به سر نبرد. ما جز خدمت به ایران و اسلام کاری نمیکنیم. مکتوبات ما حقایق گذشته را روشن میکند. چراغی روشن میکند تا ملت حال و آینده را بهتر ببینند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.