افزودن نظر جدید

سلام گرامی؛ آقا رسول الله هم علاقه ای به جنگ نبود، اما وقتی دشمن ایشان اهل منطق نیست، و مخالفین ایشان تابع احساسات و وسوسه‌های شیطان هستند، چه باید کرد؟ زرتشت هم جنگید، بر سر دین جنگید. هم کشت، هم تهدید کرد، هم مجبور کرد. در هر حال قیاس یک پیامبر خدا با کسی که پیامبر نبود (زرتشت) کار درستی نیست. شاید از دید شما، معجزه، "مزخرف" باشد. برای همین است که بسیاری از افراد با دیدن معجزات، باز هم لجاجت میکردند و ایمان نمیآوردند. کورش هم در طول زندگی اش دائماً در حال جنگ بود، و در حال کشورگشایی. لازمه این کار کشتار و تجاوز به سرزمینها و جانها و اموال است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.