افزودن نظر جدید

پس بگویید فیلم هایی نظیر 300 به چه دلیل علیه تاریخ با شکوه کدام ملت نوشته شده است؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.