افزودن نظر جدید

سلام گرامی، دو نوع نگاه به این قضیه وجود دارد. 1. ساخت این فیلم یک اقدام با سرمایه گذاری خصوصی و خلاف سیاست‌های غرب بود. 2. اینکه ساخت این فیلم تنها و تنها یک بازی سیاسی بود. بدین معنا که ساخت و توزیع این فیلم با دو هدف صورت گرفت. ایران هراسی و دیگری سنجش میزان تأثیر تبلیغات بر مردم ایران(غرب در ابتدا با جعل تاریخ و وموهومات پیرامون هخامنشیان، از آنها بت ساختند و آنان را نماد فرهنگ و تمدن ایران معرفی کردند. سپس فیلم 300 را ساختند تا میزان تأثیر و نفوذ این بت در میان مردم ایران را بسنجند).
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.