افزودن نظر جدید

شما بحث مستند و تلاش برای روشن کردن حقایق تاریخ را به معنی توهین گرفته اید. با این تفکر شما تمامی کرسی‌های پژوهشی باید تعطیل شوند تا مبادا کسی از خواب بیدار شود. وقتی دشمنان این آب و خاک، ایران باستان را به صورتی بت درآورده در مقابل اسلام قرار میدهند، باید در انتظار باشید که فرزندان ابراهیم این بت را بشکنند. ما نگفتیم که همه ایرانیان باستان بد بوده اند. بلکه میگوییم حکومت‌های باستانی ایران آنقدر ارزش و مقام ندارند که در مقابل اسلام عَلَم شوند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.