افزودن نظر جدید

اخه من ساده لوح هستم دشمن ایران اون ترجه درسته چرا دروغ ترجمه میکنی من تاریخ بلدم تو داری حرف های دیگران رو تقلید میکنی زن در دوران اسلام چه جایگاهی داره اخه تو کدام کشمر اسلامی زن ارزش داره جایگاه زنان در ایران باستان ارزش بیشتری داشت 2 نفر پادشاه شدن بعد از اسلام چی هیچ مدرکی هم نیاوردی حرف های مارسپندان هم به دروغ ترجمه نکن چیزی که از تاریخ ایران نمیدونید دشمنان ایران چیزی ننویسید اینقدر ساده لوح نباش یک مدرک هم نیاوردید حتی نمی دونید چرا ازرمی دخت برکنار شد فقط میگید چون زن بود چون هیچی بلد نیستید بهتره درمورد زنان تازیان بنویسید تازی پرستان تمام چیز های که گفتم درست بود ولی جواب ها بی ارزش اینقدر دروغ گو هستی ترجه مارسپندان هم برعکس میگی اهورا مزدا تورو به راه راست هدایت کنه اگه بشه دین زردتشت اشتباهی نداره فقط دروغ مینویسید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.