کوروش بزرگ، زرتشتی نبود!

  • 1392/03/07 - 01:22
هیچ دلیل عقلانی و تاریخی بر زرتشتی بودن کورش وجود ندارد. بلکه طبق اسناد تاریخی، کورش خدایان مختلفی را پرستش می‌کرد که یکی از آنان بت مردوک (به معنی گوساله) و دیگری بعل بود. جالب اینکه هخامنشیان، یک خدای دیگری را نیز پرستش میکردند به نام آلیلات که پرستش این خدا را از عرب‌ها یاد گرفته بودند...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آیا کورش دوم (مشهور به کوروش بزرگ) فردی زرتشتی بود یا خیر؟ در این نوشتار به این مسأله خواهیم پرداخت که کورش بزرگ، زرتشتی نبود. دلایل، شواهد و قرائنی ارائه خواهیم کرد که نشان می‌دهد کورش، بی‌تردید زرتشتی نبود.

- در منابع یونانی به ویژه از نگاه هرودوت (Herodotus)، پارس‌ها، چندگانه پرست بودند. از جمله یکی از خدایان آن‌ها، آلیلات (Alilat) نام داشت که پرستش این خدا را از عرب‌ها آموخته بودند.[1] گزنفون (Xenophon) دیگر تاریخ‌نگار یونانی هم دقیقاً اشاره می‌کند که کورش چندگانه پرست بود. او بارها تصریح می‌کند که کورش خدایان را می‌پرستید و برای آنان قربانی می‌کرد.[2]

- در منابع زرتشتی هم که ابداً و مطلقاً نام کورش به عنوان شاه ایران نیامده است. امروز، برخلاف تبلیغات دروغ موبدان زرتشتی و باستانگرایان (که مدعی هستند عرب‌ها همه کتاب‌ها را به آتش کشیدند) لیکن هزاران صفحه از متون فارسی میانه زرتشتی، از دوران پیش از اسلام و نیز عصر اسلامی باقی مانده است ولیکن نام کورش در این کتاب‌ها به عنوانِ شاه ایران نیامده است. اگر کورش زرتشتی بود، یقیناً نام او در متون و تاریخ شفاهی به عنوان شاه ایران ثبت و ضبط می‌شد.

- طبق یافته‌های باستان‌شناسی کورش زرتشتی نبود. برای نمونه در منشور کورش هخامنشی (همین استوانه مشهور) به بت‌های بعل و مردوک قسم یاد شده است. به ویژه مردوک که خدای آسمان‌ها و زمین خوانده شده و کورش می‌گوید که همواره به دنبال پرستش و نیایش مردوک بوده است. حتی خود را برگزیده وی می‌داند. کورش، مردوک را سرور بزرگ خود می‌خواند و برای تحکیم معبد اسانگیلا، تلاش بسیار می‌کند. در منشور کورش، بیش از 10 مرتبه از مردوک یاد شده است. جالب اینکه امروزه از حیث علمی ثابت شده که مردوک در اصل به معنی گوساله است.[3]

- باز هم از نگاه باستان‌شناسی، ثابت شده است که در مجموعه پاسارگاد (که امروزه مشهور است) نماد یک بعل فینیقی وجود دارد. این بعل هم خدای بت‌پرستان فینیقیه بود که نماد آن در کاخ منسوب به کورش موجود است. به راستی نماد بعل در کاخ منسوب به کورش چه می‌کند!؟ جالب اینکه در تورات و قرآن شدیداً از پرستش و ستایش بعل، نهی شده است. به ویژه در تورات، آنانی که بعل‌پرستی و بعل‌ستایی را ترویج می‌کنند لعنت شده؛ خونشان مباح شمرده شده است.[4] پرستش بت بعل در دیانت زرتشتی جایی ندارد. همین خود نشان می‌دهد که کورش زرتشتی نبود.

- در هیچ کتیبه‌ای از کورش، ابداً نامی از اهورامزدا (خدا در آیین زرتشتی) و مطلقاً نامی از زرتشت وجود ندارد. اگر او زرتشتی بود حداقل در یک سندِ اصیل، نام خدا و پیامبر زرتشتیگری را بر زبان می‌آورد. اما دریغ از کمترین اشارت!

- طبق منابع یونانی، کورش وصیت کرد که بدنش به خاک سپرده شود.[5] این در حالی است که در دین زرتشتی، خاکسپاری ممنوع بوده است. به عبارتی دیگر، زرتشتیان مردگان خود را دفن نمی‌کردند. بلکه درون دخمه‌ها قرار می‌دادند تا خوراک جانداران شوند و این رسم تا همین اوائل دوران حکومت پهلوی برقرار بود. چون زرتشتیان معتقد بودند که خاک عنصری مقدس است و نباید آلوده شود (از همین روی دفن مردگان در خاک را گناهی بزرگ می‌دانستند). حال اگر فرض بگیریم که کورش زرتشتی بوده؛ پس چرا دقیقاً خلاف تعالیم زرتشتیگری وصیت کرده بود؟ همین خود نشان می‌دهد که او زرتشتی نبود.

- ماکس مالوان هم تصریح می‌کند مدرک برای زرتشتی بودن کورش وجود ندارد.[6] از همین روی عرض می‌کنیم کسانی که مدعی زرتشتی بودن کورش هستند، در پی فریب مردم هستند.

یک قاعده عقلانی برخاسته از حکمت وجود دارد که می‌گوید: «یقین، با احتمال و گمان نقض نمی‌شود.» و به عبارتی دیگر، یقین سابق، با شک لاحِق نقض نمی‌شود. یعنی فقط یقین است که می‌تواند یقینِ دیگری را کنار بزند. از آنچه گفته شد، درمی‌یابیم که کورش زرتشتی نبود و یقیناً سندی بر زرتشتی بودن او وجود ندارد. در این میان، مدعیانی که اصرار می‌کنند کورش، زرتشتی بود، باید دلایلی روشن و قانع‌کننده و متقن ارائه کنند. نه اینکه از احتمالات و اما و اگرها سخن بگویند. در مجموع هیچ دلیل عقلانی و تاریخی بر زرتشتی بودن کورش وجود ندارد.

پی‌نوشت:

[1]. بنگرید به: «آیا هخامنشیان عرب‌پرست نبودند؟»
[2]. بنگرید به: «سرنوشت کورش از نگاه گزنفون مورخ يونانى»
[3]. بنگرید به: «کورش هخامنشی و پرستش مردوک»
[4]. بنگرید به: «هخامنشیان و بعل»
[5]. بنگرید به: «سرنوشت کورش از نگاه گزنفون مورخ يونانى»
[6]. ماکس مالوان، تاریخ ایران کمبریج، جلد ۲، قسمت ۱ (کورش بزرگ) ترجمه تیمور قادری، تهران: نشر مهتاب، 1387، ص 494

تولیدی

دیدگاه‌ها

استادی داشتیم همیشه میگفت اگر کسانی که اطلاعات کافی ندارند حرفی نزنند هیچ گاه بحث ها به توهین و دعوا و جدل ختم نمیشه اینو به شما نگفتم به بعضیایی گفتم که نظری مینویسن که آدم مطمعن میشه طرف 2 دقیقه هم درباره کوروش مطالعه نکرده و اومده نظر نوشته تاریخ ایران باستان مظلوم واقع شده از یه طرف عده قلیلی در شهرهای آذری نشین هستند که ترک خود شیفته یا پان ترکند و خود را ترک می دانن وایرانی نمیدانن و بزرگترین توهین ها را به کوروش میکنن از طرفی عده ای فکر میکنن اگر تاریخ ایران باستان با شکوه نشان داده شود ممکن است دین مردم اعتقاد قلبی مردم ایران نسبت به اسلام ممکن است ضعیف شود برایه همین سعی میکنن شایعات بد در مورد ایران باستان را برجسته کنن اولا منشور کوروش قطعا بعد فتح بابل نوشته شده و در آن برایه توجیح مردم بابل که کوروش برایه چه به بابل حمله کرد توضیحاتی آورده شده که حاکم بابل به مردمش ظلم میکرد و... وقتی شما با یک قومی صحبت میکنید سعی میکنید با فرهنگ اون قوم صحبت کنید کوروش هم که با مردم بابل صحبت میکرد از نام خدایه بابل مردک استفاده کرد قطعا هیچ سند باستانی از اینکه دین کوروش چه بود وجود ندارد ولی تاریخ نگاران نوشتند آتشکده هایه پاسارگاد واینکه کوروش بسیار با موبدان زرتشتی مشورت میکرد نشانه احترام زیاد کوروش به دین زرتشت بوده و رفتار کوروش را مانند یکتا پرستان ذکر کردند در صورتی که در مورد اسکندر مقدونی مورخان نوشتند او برایه سیاره مشتری قربانی میکرد اگر کوروش بت پرست بود چرا هیچ مورخی ننوشته کوروش برا بت فلان قربانی کرد قربانی کردن در مقابل بت ها یکی از رسوم اصلی بت پرستان است

راستی یادم رفت بگم اکثر باستان شناسان بر این باورندکه بعل نام دیگر مردوک است یک نکته هم درباره همسر کوروش بگم بعضی مغرضین و دشمنان ایران چنان با اطمینان میگن کوروش با خاله اش ازدواج کرده که انگار همسایه کوروش بودند از دوستان تقاضا دارم که هیچ حرفی رو بدون تحقیق نپذیرند اولا اطلاعاتی که ما درباره ایران باستان داریم از شش منبع است غیر این منابع دروغ است اول لوح کوچک نبونید -کوروش که بعد فتح بابل نوشته شده دوم کتیبه بیستون سوم منشور حقوق بشر کوروش چهارم نوشته های هرودوت پنجم نوشته ها مورخ گزنفون و ششم نوشته های گتزیاس متاسفانه این مورخین در برخی موارد بر خلاف هم نوشتند که آدم نمی دونه کدوم درست میگه فقط باید بگم چون هرودوت یک قرن باکوروش فاصله داشت و زودتر از همه تاریخ ایران باستان را نوشت به نظرم نوشته هایش قابل اعتماد تر است کسانی که می خوان بونن همسر کوروش که بوده من نوشته های همه مورخان و کتیبه ها رو می نویسم شما نتیجه گیری کنیداول اینکه در لوح نبونید نوشته شده همسر کوروش قبل کوروش فوت کرد کوروش مراسم باشکوهی برای او گرفت و کوروش تا آخر عمر ازدواج نکرد هرودوت میگه مطمعن نیست همسر کوروش که بوددر جایی میگه همسر کوروش کاساندان دختر یک اشراف زاده بود در جایی میگه همسر کوروش یک مصری بود که بعدها معلوم شد کمبوجیه به خواستگاری یک دختر مصری رفته بود و نه کوروش هرودوت میگه از مردم پرسیده واکثرا گفتن همسر کوروش قبل کوروش فوت میکنه وکوروش تا اخر عمرش دیگر ازدواج نکرد یعنی هرودوت نوشته لوح نبونید را تایید کرد گزنفون که یک قرن بعد هرودوت بوده میگه کوروش یک همسر داشت و اون دختر دایی اش بود در کتیبه بیستون نامی از همسر کوروش برده نمیشه ولی نوشته شده فرزندان کوروش کمبوجیه و بردیاو... از یک پدر و یک مادر هستند یعنی پدر خواهر ناتنی نیستند این کتیبه حرف هرودوت و گزنفون که گفتن کوروش یک همسر داشت تایید میکنه ولی نمیگه همسر کوروش دختر دایی اش بوده یا کاساندان آخرین نفری که درباره همسر کوروش نوشته کتزیاس یونانیه او میگه کوروش و پادشاه ماد هیچ نسبتی با هم نداشتن و حرف گزنفون که گفته پادشاه ماد پدربزرگ کوروش بوده را رد میکنه کتزیاس که میگه کوروش و پادشاه ماد هیچ نسبتی نداشتن میگه احتمالا کوروش با دختر پادشاه ماد ازدواج کرده البته کتزیاس هم معتقد بوده کوروش یک همسر داشت جالبه مغرضین و دشمنان کوروش حرف گزنفون و که میگه پادشاه ماد پدر بزرگ کوروش بوده را با حرف کتزیاس که میگه احتمالا کوروش با دختر پادشاه ماد که هیچ نسبتی با او نداشته ترکیب می کنن میگن کوروش با دختر پدر بزرگش یا خالش ازدواج کرده!!!! چیزی که مشخصه طبق نوشته هایه لوح نبونید و گفته همه مورخان کوروش فقط یک همسر داشت که یا کاساندان بود یا دختر داییش یا به گفته کتزیاس دختر پادشاه ماد که هیچ نسبتی با کوروش نداشت

یک اشتباه تایپی پیش اومد اون جمله در کتیبه بیستون نوشته شده فرزندان کوروش کمبوجیه وبردیاو... همه از یک پدر ومادرند و برادر و خواهر ناتنی نیستند به جای برادر اشتباها نوشتم پدر

سلام اصلا مهم نیست که دین کوروش چی بوده ؟ یا خودش چه کسی بوده ... کوروش در زمان خودش خیلی کارا کرده و خیلی حرفا زده الان ما در قرنی هستیم که کوروشی وجود نداره ؛ چرا بجا اینکه کوروش هارو پرورش بدیم وارد حاشیه ها میشیم و متعصبانه درباره چیزی که اطلاع کافی ازش نداریم بحث می کنیم ...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

گفتار نیک پندار نیک کردار نیک لینایی که زرتشت گفته شما زرتشتیان کجا دارین؟؟ توی روم ها و سایتا تا جایی میتونید یا به اسلام بد میگید یا باتام مسلمونی به بقیه بد میگید این کردار و گفتارتون رفتارتون هم از حرف زدنتون معلومه . اخرش که چی به کجا میخواین برسین ؟ پیامبر دین اسلام حضرت محمد ص و وصی او امام علی علیه سلام است . بعد از پیامبر فرقه انحرافی اهل سنت بوجود امد. در پی اون خلیفای ناحق اول و دوم سری جنگ ها و فتوحاتی را داشتند که باعث کند شدن روند شیوع اسلام واقعی و اسلام هراسی شد . همانطور که خالدبن ولید در یک روز هفتاد هزار ایرانی رو کشت یا در روز دیگر صدهزار نفر دیگر راکشت درزمان حال نیز فرزندان اینها همان روند رو در پیش گرفتنبه راحتی سر میبرند و خون میرزند و براحتی جان انسانی را که خدا به او داده با دلایل واهی میگیرند این ریگی ها و داعشی ها و وهابی ها فرزندان نامشروع همان منافقین و خوارج هستند. امامان شیعه عقاید سطح سواد علم و سخنان ایشان را بررسی کنید خیلی چیزها روشن میشود ان شالله اگر دنبال حقیقت هستید. دوبرنامه اختصاصی دو سه ساعتی شبکه ولایت درباره فتوحات خلفا دارد پیشنهاد میکنم نگاه کنید و جنایات دوخلیفه اول را از زبان حجة الاسلام یزدانی و ابولقاسمی از شاگردان جناب استاد حسینی قزوینی ببینید علت اینکه نام هارو گفتم این بود که صبح نیان بگن میخواست تفرقه بندازه این دیگه شبکه ولایته

دوستاي عزيزم خودتونو با يه عده بي سواد وارد بحث نکنيد اين ادمها کارشون اينه که ايرانو ايرانيو خراب کنن . گفتار نيک پندار نيک کردار نيک را هرگز فراموش نکنيد .اين که داخل تخت جمشيد نمايان هست اقايونه بيگانه پرست.پس فراموشش نميکنيم کوروش بزرگ را.

جالب هست که این کورش پرستهای توهم زده بنگی که فقط بلدن خیال بافی کنن خودشون رو باسواد میدونن. وقتی وارد بحث میشن فقط شعار میدن و خیال بافی میکنند. از کورش خونخوار یک قدیس ساختند.گفتار نیکشون فحش و چرت و پرت گفتن هست. کردار نیکشون هم ازدواج با محارم. پندار نیکشون هم خیال و توهمها. ما هم کورش رو فراموش نمیکنیم که از نوشیدن خون مردمان سیر نشد.

سلام وحید تورک گرامی، توهین ممنوع. سپاس

نه کوروش خوب نیست ترکیه عثمانی خوبه که برا اینکه ترکیه و کشور آدربایجان به هم متصل شن میخواست کشور ارمنستان را نابود کنه و 1.5 میلیون ارمنی را قتل عام کرد در ترکیه عثمانی هر کی به پادشاهی می رسید تمام برادراش و پسر عموهاشو میکشت تا خطری متوجه تاج وتختش نشه وخوبه بدونی نصف سربازایه چنگیز مغول ترک بودن و شریک کشت و کشتار چنگیز پان ترک بی ادب

من خدای خود را با زرتشت و اوستاوکوروش شناختم وآدمیم که همه هم کارام . دوستان وآشنایان قبولم دارن وسعی بر رازی نگه داشتن اطرافیانم هستم .واگر نه فردی بی دین می شدم. وهیچگاه به کسی توهین نکردم حتا دشمنم.

شما اول اسمتو بذارتیمور لنگ دوم کتاب کورش نامه بخون بی سواد دوم مقبره کورش خاک نیست چشاتو بازکن تماما ازسنگ ساخته شده سوم سندبده ببینیم طباطبایی کجا آخرعمرگفتند کورش ذوالقرنین نیست و آخر اینکه خدا رو شکردشمنان فرهنگ ایرانی همه احمقند سندی دیگر از زرتشتی بودن کورش منبع::::تاریخ کیش زرتشت:جلد دوم:هخامنشیان::مری بویس:مترجم همایون صنعتی زاده::ص316

سلام گرامی؛ درباره بحث ذوالقرنین و نظر علامه وارد بحث نمی‌شوم و نمی‌دانم مخاطبتان کیست، اما درباره زرتشتی بودن کورش که به موضوع هم مربوط می‌شود، دقت بفرمایید که خانم مری بویس در کتاب خود وجود ازدواج با محارم در ایران پیش از اسلام را نیز تأیید می‌کنند. حال آیا شما حاضرید که سخن ایشان را تمام و کمال بپذیرید ؟ درباره زرتشتی بودن کورش، ایشان هیچ دلیل روشنی ارائه نکردند، اکثر قریب به اتفاق دانشمندان در زمینه دین کورش با ایشان مخالف هستند (چون حقیقتاً دلیلی روشن ارائه نکردند و تنها یک اظهار نظر شخصی بوده و لا غیر). اگر دلیلی وجود دارد ارائه کنید.

دلایل کسانی که با زرتشتی بودن کورش مخالف هستند (و او را زرتشتی نمی‌دانند)، اینکه در منشور کورش از بت مردوک به عنوان خدای آسمان‌ها و زمین یاد شده است. کورش نماد از بت بعل در کاخ خود استفاده می‌کرد. وی در هیچ کتیبه ای نامی از اهورامزدا و زرتشت نیاورده است. ( همچنین وصیت‌نامه ای که از او نقل میکنند که "مرا در این خاک دفن کنید تا ..." هم زرتشتی نبودن او را ثابت میکند. مگر اینکه بگویید این وصیت جعلی و طبق معمول دروغ است).

کدوم احمقی گفته ذوالقرنین اسکندر بوده؟ اسکندر نه تنها خداپرست نبوده بلکه نسخه اصلی کتاب اوستا که کتاب دینی زرتشتیانه رو سوزوند!!! آخه کدوم پیامبر که هیچ! کدوم خداپرستی کتاب آسمانی یک دینی رو میسوزونه! اونم نسخه اصلیش که بر پوست 120 گاو طلانوشت شده بوده!!!؟ دوما خیلی ها خرده میگیرن که چرا کوروش بعد از فتح بابل مثل پیامبر اسلام معابدشونو خراب نکرد بلکه به بت هاشون احترام گذاشت!؟ باید بگم این مثل داستان حضرت ابراهیم با ستاره پرستانه: و كذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات و الارض و ليكون من الموقنين (سوره انعام: 76) در راه سفر دور و درازى كه ابراهيم و كاروان كوچكش مىپيمودند، به قومى رسيدند كه ستاره پرستى را شعار خود ساخته و بجاى آفريدگار جهان، به نيايش برخى ستارگان رو آورده بودند. ابراهيم پيامبر خدا و ماءمور هدايت و راهنمائى همه ملتها بود. با هر انحرافى رو برو ميشد، خود را موظف مىديد كه با آن بمبارزه بر خيزد و مردم را از گمراهى برهاند. او در بابل با بت و بت پرستى مبارزه كرد و اينك با ستاره پرستى و ستاره پرستان رودررو قرار گرفته است. ارشاد و هدايت جامعه، نياز به بردبارى و تحمل و انتخاب شيوه هاى حكيمانه دارد تا تبليغ مؤثر واقع شود و دعوت حق، مورد قبول قرار گيرد. ابراهيم در برابر ستاره پرستان، از روش همراهى و موافقت با آنان استفاده كرد و شبانگاه كه ستاره پرستان در برابر ستاره زهره به نيايش پرداخته بودند، او هم زبان به ستايش آن ستاره گشود و گفت: چه زيبا و نورانى، چه با عظمت و جذاب، آرى اين است خداى من. بدين ترتيب دلهاى قوم را بسوى خود متوجه و محبت آنها را به خود جلب نمود. اما ساعتى بعد كه طبق نظام آفرينش، آن ستاره غروب كرد، ابراهيم چهره در هم گشود و با لحنى اندوهبار گفت: نه، من خدائى را كه غروب كند و دستخوش تحولات و دگرگونى ها باشد، دوست ندارم. با اين جملات بذر شك و ترديد را در دل ستاره پرستان افشاند و پيدايش شك، اول قدم در راه رسيدن به ايمان است. ساعتى بعد ماه طلوع كرد. ابراهيم نگاهى تحسين آميز به او كرد و گفت: خداى من اينست. هم بزرگتر، هم نورانى تر و هم جذاب تر. با كذشت چند ساعت، ماه نيز بهمان سرنوشت گرفتار شد و در گوشه آسمان غروب كرد. ابراهيم از ماه نيز بدليل غروب كردنش، بيزارى جست و گفت: نه، اينهم خداى من نيست و اگر پروردگار من، مرا هدايت نكند، من نيز در زمره گمراهان قرار خواهم گرفت و به پرستش موجوداتى همانند ستاره و ماه گرفتار خواهم گشت. با غروب ماه و گذشتن ساعاتى چند، شب بسر آمد و خورشيد عالمتاب با درخشندگى و جلوه بى مانندش طلوع كرد و به حكومت ظلمت و تاريكى پايان داد. ابراهيم فرياد برآورد كه اين خداى من اينست. هم زيبا و با عظمت و هم گرم و با حرارت و هم بزرگتر و شايسته تر، آرى اينست خداى من. خورشيد بر اساس قانون خلقت، ساعتى چند نور افشانى و زمين را از نور و حرارت خود بهره مند ساخت ولى او نيز در پايان ساعات تعيين شده، راه غروب را در پيش گرفت و از نظرها نا پديد شد. ابراهيم آخرين ضربه را بر عقايد تزلزل يافته ستاره پرستان وارد آورد و گفت: نه اينهم خدا نيست. من تز همه خدايان ساختگى بيزارم. من روى دل بسوى خداوندى دارم كه آسمان و زمين را آفريد. خورشيد و ماه و ستارگان را بوجود آورد و هر كدام را در مدار بخصوصى بگردش انداخت خدائى كه خالق و حاكم بر جهعان هستى است و همه چيز فرمان بردار بى چون و چراى او است. خب احتمال این خیلی زیاده که کوروش هم با پنبه سرشونو بریده باشه :)

خب پیامبر اسلام معابد و کجا خراب کرد فقط بت ها روشکوندن درضمن حضرت ابراهیم یه پیامبر بزرگیه کوروش پیامبر نبوده

سلام گرامی، از اینکه محترمانه دیدگاه خود را ارائه میکنید سپاسگزارم. حقیقتاً به نکته ای خوب و قابل تأمل اشاره کردید که میتواند راه اندیشه را بر مخاطبین باز کند. اما پیرامون سخن شما بزرگوار، حضرت ابراهیم (علیه السلام) ابتدا با مشرکین همراه شد. حتی ماه و ستاره و خورشید را به همراه مشرکین ستایش کرد (تا با آنان همراه شود و در وقت مقتضی عقائدشان را به نقد بکشد) همین هم شد و ایشان در پایان فرمودند: «َ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلين [انعام/76] من افول کنندگان را دوست ندارم». ایشان در پایان بتها را شکستند و در مواجهه با مشرکین گفتند: «إِنىّ‏ِ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشرِْكِينَ [انعام/79] من از روى اخلاص، پاكدلانه روى خود را به سوى كسى گردانيدم كه آسمانها و زمين را پديد آورده است و من از مشركان نيستم‏». اما کورش هخامنشی هیچ وقت چنین نکرد. وی نه تنها از مردوک به عنوان خدای آسمانها و زمین نام می‌برد، بلکه معبد شیطان‌پرستی (اسانگیلا) را بازساری میکند. حتی در ساخت کاخ‌های پاسارگاد از نماد بت بعل هم استفاده کرده است و تا آخر عمرش بر این روش باقی بود [http://www.adyannet.com/news/14765].

اگر زرتشتیان برای اثبات دینشان به هر زحمتی وهر افسانه‎ای ماقبلی برای خودشان اثبات نمایند، نمی توانندحقانیت دین و مندگاری آن به عنوان اکملیت اثتات کنند

۱-کورش فردی شایسته ۲ - از دیدگاه منتقدان فردی خون خار ۳- یا زرتشتی ۴- یا یکتا پرست از این عقاید ونظرها بگزریم از خودتان بگوید که چه هستید ایا تا به حال یک عمل خیر وصلاحی انجام داده اید کورش رفت شما چه کردید از اول نظر سنجی فقط به یکدیگر توهین کردید این عمل دور از انسانیت وتفرقه افکنیست برادران وخواهران نظر سنجی برای بالا بردن علم افراد میباشد نه توهین به یک دیگر ویک نظر باید دور از تخریب یا قدیس کردن گزشتگان باشد وکسی که نظری میدهد باید با سند نظر بدهد نه از روی تعصب وقوم گرایی بروید فکر نان باشید که خربزه آب است

چرا انقدر درباره موضوعی که اکثرا فقط یه چیزایی از اینو اون شنیدیم و هیچ اطلاعی از درست بودن یا اشتباه بودنش نداریم حرف میزنیم تاریخ شناس ها تویه خیلی از چیزای این موضوعات موندن بعد یکسری میان انچنان محکم و با یقین حرف میزنن که انگار با ماشین زمان رفتن اون دوران یه دوری زدن اومدن,اگر واقعا انقدر اطلاعاتتون موثقه که برید به این تاریخ شناسهای بیچاره کمک کنید گرهای تاریخی که موندن توشو باز کنید طرف بیست سالش نیست میاد از تاریخ و تمدن هفت هزار ساله حرف میزنه چرا دوست دارید فقط یه حرفی زده باشید که مثلا منم هستم و وجود دارم همین اشخاص اگر جایی مشکلی پیدا کنند یا گرفتاری پیش بیاد براشون اولین کسی که یادشون میوفته که دست به دامانشون بشند پیامبر اسلام (ص)و اهل بیت ایشان هستن, خب چرا نمیرید از کوروش حاجت بگیرید یا دست به دامنش نمیشید که حاجت رواتون کنه, به خدا قسم اگر این وسط و بین حرفها خدایی نکرده بی احترامی و توهینی به صاحت مقدس ائمه اطهار (سلام الله علیه)بشود به حقانیت خودشون قسم که عقوبت میشد تویه همین دنیا حالا اون دنیا که بماند, خواهش میکنم از همه دوستان که چیزی نگند که بعد پشیمون بشند والله قسم که وصله زدن و اینکه ایشان که وجودشان رحمت و برکت بوده و هست زبانم لال قدرت طلب بوده اند تنها چیزی که پیامدش هست خشم خدا و عذابش است. امید به ان که فهم و شعور خودمان را با تهاجمات دینی و مذهبی که همه سر منشا انرا همگان میدانیم زیر سوال نبریم و به دشمنان اسلام و اهل بیت بفهمانیم که ما از اعتقاد به این انوار الهی دست بردار نخوایم بود.

میخواستم به عزیزانی که میان اینجا نطریه پردازی میکنند و انچنان با یقین و محکم از کوروش حرف میزنند که انگار که اینام یک فنجون قهوه زدن رفتن اون دوره یه چایی قلیون با کوروش زدن برگشتن و کوروشم تو همون مدت همه چیزو بهشون گفته, طرف کلا بیست سالش نیست میاد از تاریخ دو هزار ساله حرف میزنه, خب عزیز من اگر انقدر اطلاعاتت موثقه قربونت بیا برو این گره هایی که کارشناسای بیچاره موندن توش باز کن, اون یکی میاد میگه اسلام نوروز ایران وعوض کرده و هفت شین برداشته هفت سین گذاشته, ببینید با چه کسایی ما میشیم هفتاد میلیون نفر که انقدر کوته بین و بی عقله که نمیشینه با خودش فکر کنه, اره اسلام فقط به وجود اومد هفت شین تورو بکنه هفت سین که شراب نخوری سر سفره عید شادی کنی و جشن بگیری, عزیز من شراب از زمان حضرت ادم حرام شد این موضوع با اسلام نیومد, انقدر نشینید از اسلام بدگویی کنید,اگر وسط بحثتون زبونم لال خدا نکرده به ساحت مقدس ائمه اطهار (صلوات الله علیه) خرده گرفته بشه یا حرفی زده بشه به والله قسم تویه همین دنیا عقوبت میشید و به خاک سیاه میشینید, با طناب این دشمن های اسلام و شیعه که با برنامه ریزیه بلند مدت و هزینه های هنگفتی که برای تفرقه بین ما در نظر گرفتن نرید داخل چاه, این مطلب هم برای باز شدن چشم اونایی هستش که میان فقط چیزایی که شنیدن رو تکرار میکنن و بدون فکر و مدرک هر حرفیو قبول میکنن(«وقتی اسراء فارسی زبان (ایرانیان) را به مدینه آوردند، دوّمی (عمر بن الخطاب) خواست زنهای آنان را بفروشد و مردان آنها را غلام و بردة عرب قرار دهد و تصمیم گرفت افراد معلول و ناتوان و پیرمرد را در طواف و اطراف بیت الله الحرام، سوار بر پشت آنها (ایرانیانِ به بردگی گرفته شده) کند. امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(علیه‌السلام) فرمود: به راستی پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: کریم هر قومی را احترام کرده، گرامی دارید هر چند با شما مخالف باشند، این در حالی است که ایرانیان مردانی حکیم و دانشمند و انسانهایی با شخصیت و با کرامت‌اند، آنها بر ما سلام کرده و درود فرستاده و میل به اسلام پیدا کرده‌اند. و من سهم غنیمت خودم و حق بنی‌هاشم از آنها را، برای خوشنودی خدا آزاد کردم!!»و یا این داستان کشتن ایرانی ها که خیلیا میگند(اعراب ، ایرانیان را بعد از حمله ی عمر بن خطّاب به ایران ، موالی می گفتند. در نقلها نیز آمده که چون عمر بن خطّاب از طریق روایات می دانست که ایرانیان شیعیان علی بن ابی طالب (ع) خواهند شد ، لذا هنگام فتح ایران ، دستور کشتار آنها را صادر نمود. تواریخ اهل سنّت به تفصیل این جنایات را نوشته اند. لذا ایرانیان در زمان وی ایمان نیاوردند تا هنگام حکومت امیرمومنان (ع) فرارسید.) به خدا همین کسایی که میان کوروش کوروش میکنن اگر کوچکترین مشکلی براشون پیش بیاد اولین راهی که میبینند دست به دامن شدن پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(صلوات الله علیه) و خاندان پاک ایشان هستش پس عزیزان من نمک نشناس نباشید و معرفتی نکنید.

مرسی مخلص اهل بیت

از مخلص اهل بیت ممنونم حرفهاشون به دلم نشست.

از نامم پیداست دین دارم, ولی حالا که این مطلبو مینویسم شما فرض کنید که دین ندارم (منظورم کافر نیست) دانسته‌هام در برابر همه شما خوبان زیر صفر همه نوشته هاتونو خوندم تعدادی از کوروش دفاع میکنید که: دیندار - متمدن - بیمثال... و او همان ذوالقرنین بنا به صحبت هایی که از تفسیر کتب دینی است و هنوز آن مفسران موفق به اثبات نشده اند و سند دیگر منشور... که آن هم معلوم نیست که مترجمان آن چه هدفی دارند. تعدادی دیگر خلاف این قضیه که باز هم تبق همان اسناد هر کس برای اثبات حرفش از همان اسناد استفاده و برای کوبیدن طرف مقابل همان اسناد را بی اعتبار معرفی میکند!!! مثلا خود شما کوروش را طبق نوشته کتاب خانم مری بویس متهم به همخوابی با خاله اش میکنید خودتون این کتابو قبول دارید؟

با سلام در دو كلام ساده و راحت صحبت كنيم كوروش اكر به هر ديانتي بوده فردي بزرك و قابل احترام بوده حالا با اثبات اينكه زرتشتي بوده يا بت برست يا يهودي يا موحد ما به جايي نميرسيم و اين خداوند بزرك و متعال است كه بهشتي يا جهنمي كسي رو تشخيص ميده كوروش كبير از بزركان ايران بوده قابل احترام و افتخار هر ايراني بس لطفا مثل عربهاي جاهل بحث نكنيد

عه ؟! کورش بت پرست شیطان پرست قاتل مردم بیگناه شهرهای مختلف آدم خوبی بود ؟ پس کی بد بود ؟ ادمی که به خاله خودش تجاوز میکنه آدم خوبی بود ؟ چون ایرانی بود باید بهش احترام گذاشت ؟ نژادپرستی مغزتون رو از کار انداخته. جهل شما نژادپرستها با اون تاریخ پر از نکبتتون تموم شدنی نیست !‌

پس پسرخوب من الان این مطلب که چه عرض کنم بایدبگم فحاشی که کردی رو دیدم من یه انسان به شدت مذهبی هستم ودوست نداشتم مثل بعضی ازشماها که معلوم نیست عربستان شکمتون رو سیرمیکنه یاآمریکا یا منافقا ولی یه چیز رو خوب میدونم اینکه اگه ایرانی باشی که پس تف به غیرتت که به اجداد خودت فحش میدی ولی اگر ایرانی نیستی و زبون مارو فقط میدونی وازش نون میخوری بدون تو اگه انسان بودن خودت رو تونستی قاطعانه به من ثابت کنی من جلوی همین آدما پاتو میبوسم میدونی آقا یا خانوم ناشناس چرابهت گفتم انسان نیستی چون اگه بودی نمیگم هموطن چون نیستی ولی هم زبون هستی وقتی تو به مقدسات یه شخص بی احترامی میکنی به نیاکان واجداد یه ملت وقتی جو گیرمیشی بی احترامی میکنی که میدونم اصلا واسه همین کارا آموزش دیدین شماها اما ولی آدم بعضی اوقات‌ خوبه که به ندای قلبش گوش بده وبه حرفی که میزنه قبلش فکرکنه واقعا دلم میخواد خون گریه کنم از دستتون رفقا هم شما به ظاهر مذهبی هایی که یه نماز سروقت نخوندین بعداسم شیعه روی خودمون گذاشتیم بدون وضو اسم پیغمبر به زبون میاریم به خودمون اجازه میدیم که به دین و اعتقادات هرکسی توهین کنیم اگه واقعا مسلمونی که میدونم نیستی و فقط نون تفرقه انداختن رومیخوری بخور نوش جونت که میدونم به جونت نچسبیده سرطان میشه توی وجودت که دل مهدی فاطمه رو با جهل و نادانی هرروز میشکنین وچشمش رو پرازاشک میکنین بخاطر اینکه بخاطر جهل شما به ظاهرمسلمون با آبروی شیعه بازی میشه آخه لامروت ها مگه قبل از پیامبر همه بت پرست نبودن خب از کجا مردم ساده ای که صبح تاشب جون میکندن وزراعت میکردم شب خسته وکوفته به خونه نرسیده خوابشون میبرد دیگه وقتی میموند که بخوان تحقیق کنن بفهمن اسلام چیه مسیحیت چیه مثل من و شما ها نبودن که زیر بادکولرتوی تابستون کنار بخاری فصل زمستون یه گوشی زپرتی قسطی باباشون واسشون بگیره و بی‌اطلاع از همه چیز شروع کنیم همش درحال توهین به این و اون به قول دوستمون حرف قشنگی زدگفت طرف بیست سالش نیست داره به پیغمبر خداتوهین میکنه طرف بیست سالش نیست داره به کوروشی که بیچاره ۲۰۰۰سال پیش مرده راجبش حرف میزنی اون که چه خوب چه بد داره اون دنیا جواب میده به تو چه ربطی داره که راجبش حرف میزنی من و تو اصلا در حدی نیستیم که بخوایم حتی اسم کوروش رو به زبون بیاریم اصلا حرف تو قبول آدم بدی بوده کشته خون ریخته ولی مرز اقتدار ایران تورو تاکجا برده بود ها؟تو اصلا درس خوندی یانه؟دوست عزیزایرآنی که میبینی الان اندازه یه گربه شده همین کوروش و بچه هاش یه زمانی اینقد شیرش کردن که کسی وجودشو نداشته پاشو توی خاکت بزاره پس فرقش با اقتدار الان ما چيه ها؟فقط مذهب آره؟مگه الان کم انواع مذاهب داخل ایران داریم ولی وقتش که میشه همه واسه ناموس هم خون میدن چه ترک چه کرد چه لر چه فارس ووووغیره پس تو نژاد پرستی چون به دین یه انسان توهین داری میکنی اصلا تومسلمون نیستی تو تکفیری هستی چون اونا مثل تو بیسوادن وفقط درحال بجون هم انداختن مذهب ها هستن بعدشم اصلا بیخیال این چیزا لامصب دنیا دارن میگن کوروش انسان خوب ومقتدری بوده تازه تازه بعدازهزاران سال جنوب از زیر خاک خط لوله بیرون میارن که نیاکان ما درستش کردن زمانیکه اصلا اروپایی نبود اونا اب رو از طریق خط لوله سنگی انتقال میدادن کاخ و معاهده‌معابدهای سنگی میساختن که همین الان با ابزارهای قول پیکرهم نمیشه ساخت اونوقت تویی که تاحالا سنگین ترین چیزیکه دستت گرفتی گوشی ۲۰۰ گرمیت بوده بعد میشینی راجب بزرگان سرزمین من حرف میزنی میگی بدبوده خاک عالم بر سر وطن فروشت کنن اخه نمیدونم دین ومذهب کوروش اصلا هیچی دین ومذهب هرادمی به من وتو ربطي نداره الان اگه کوروش جلوت بود خایه داشتی جلوش اینطوری حرف بزنی پس پشت سر مرده حرف نزن وقتی تو باحرفای مزخرفت که میگی فقط بگن منم آره زبون دارم یه حرف بد به مقدسات یکی میگی فردا روز اونم یه مقدسات ما یه چی میگه چون جواب سلام علیکه ببین هراعتقاداتی محیط وزمان وشرایط خودشو در موقعیت مکانی منطقه خودش داشته شاید من و توی گنده،گوز که خیلی راحت به هموطن خودت بخاطراینکه میگه کوروش زرتشت بوده وداره ازش حمایت میکنه بهش میگی نژاد پرست بااون تاریخ نکبتتون اقاجان عزیزان برادران خواهران شمارا بخداقسم میدم کاری با دین کسی نداشته باشین آخه مگه شما نعوذبالله مگه خدایی که تعیین میکنین کی کثیفه کی کافره بخداقسم ماخودمون روی هرچی کافر و یهودی رو بتپرست روسفیدکردیم طرف میبینی توی خونه مشقش تموم شده حوصلش سررفته تازه امروز معلم راجب پیعمبر بهش درس داده جو میگیرتش از بیکاری میوفته جون مذهب مردم‌ بخدای احدوواحدقسم اگرمن وزیر اطلاعات میشدم میگفتم بابا اونور مرز رو ول کنین اونا شرف دارن به بعضی از آدمای داخل مرزهای خودمون اونا حداقل از روبرو میزنن اما اینجا هیچوقت فکرمیکنی هم وطن خودت بهت خیانت کنه و به نیاکانمون فحش بده و دشمن شاد وتفرقه بینمون بندازه دونه دونه هرکسی رو که راجب دین کسی کوچیکترین اظهار نظری کرد میگرفتم اعدام میکردم چون شماها هستین که هرطرف باد بیاد روبه اون سمت هستین و شماها مردم رو بجون هم انداختین خجالت بکشین بیشرف ها داداش من نرفت جونشو بده تا امثال شما بیاین دشمن شادمان کنین بخدا شما اصلا دین ندارین وفقط ادعای دین میکنین وگرنه محکم دین خودتو میچسبیدی فردای قیامت بدهکار اون بنده خدانشی خداخودش ميگه هرکسی به هر وسیله وروشی میتونه بامن ارتباط بگیره اصلا بزار زرتشت باشه مسلمون باشه کافرباشه مسیحی باشه نماز بخونه یا نخونه مهم اینکه باخدا باشی لوطی باشی مشتی باشی دست آدم ضعیف روبگیر کمک کنی نه تخریب کنی هرروز لب مرز چقدشهید دارن پرپر میکنن بعد یه مشت احمق مثل من بجون هموطن خودم افتادم از بیکاری دارم به دینش توهین میکنم خاک برسرمن بخداقسم که حضرت محمد اگه میدونست مسلمان شیعه ولایتش قراره ما باشیم اصلا پاشو توی غار حرا نمی‌گذاشت تا ابروش بخاطرماها پیش خدانره بقرآن قسم اهل سنت خیلی از بعضی از ماها مسلمون ترن اصلا قسم نمیخورن چه برسه به دروغ قسم خوردن که کار شب وروز ماست دزدی و اختلاس نمیکنن اصلا بضی ازمذاهب دلشون واسه امامای مامیسوزه که اینقد ازدست جفای ما و جهل ما خون جگر خوردن و شهید شدن تا ماها آدم بشیم اما اگه امام حسین صدبار دیگه عاشورا بشه ماها همون شمر و حرمله ی مقابلیم که اسمن مسلمونیم خیرسرمون نامه براش زدیم بعداز بی کسی ارباب ما و خوش سعادتی شهدای کربلا کی بجای بچه شیعه ها واسش میجنگه وجز اولین شهدای کربلا میشه یه مسیحی ویه جای دیگه همه شیعه ها پشت مختارخون خواه اباعبداله رو خالی میکنن بجز چندتا ایرانی بقول بعضی از دوستان خاک برسر که به تاریخ ما ميگه تاریخ نکبتتون این یعنی چی توروخدا ساده نباشین این داره با بازبون خودش میگه ایرانی نیست معلوم نیست مال کدوم قبرستونه نزارید دشمن دین وایمانتون رو هدف بگیره کشورمون توخطره بخدا ایناقصددارن ایران رو تیکه تیکه کنن به اسم ترکا باید یکی بشن کردا باید يکی بشن عرب ها يکی بشن اینا نقش که مملکت بهم بریزه چشم ندارن اقتدار مملکتی که واسش چه خون ها که نریخته مثل تهرانی مقدم ها تا این گربه دوباره شیر شبه بهشون زورداره ایران توسرخور زمان شاه الان پایگاه آمریکا رو بزنه بفهمین نزارین از ناآگاه بودمون سوءاستفاده کنن مملکت بهم بریزه بخداقسم که همین اصلاح طلب ها که هزار میلیادی اختلاس کردن و هرکدوم میشن خان وآقازاده یه شهر ومامیشیم برده این تخم حرمله ها که به‌ گور میبرن آرزوی نابودی ایران رو نياکان ما خون دادن ولی خاک ندادن برادران ما خون دادن ولی خاک ندادن اینبار هم رویاهایشان به حق قمربنی هاشم برباد فناست فقط باید ما ها پشت هم باشیم رفقا دین هرکسی به خودش وخدای خودش مربوطه واسه خودتون شخصیت قائل باشین و دخالت نکنین خدایارویاور همه ادما باشه واز شر هرچی ظلم وظالم و دشمنه دور نگهمون داره آمین ببخشید اگه باعث ناراحتیتون شدم بخداقسم فقط قصدم برادرانه این بود که بگم بجون هم نباید بیوفتیم ماهمه يکی هستیم باهم هستیم شب وروز تو کوچه باهم بچه بودیم بازی میکردیم کاری هم یه دین ودنیای همدیگه نبود حلالم کنیدخدایارونگهدارهممون یاعلی

تاریخ ایران، با رنج‌ها و زحمات بسیار،‌به دست مردمانی ساخته شد که هرگاه حق را یافتند، مشتاقانه به سوی آن دویدند. میراث‌بانی از این شکوه، خود سعادتی است که امروز بر دوش جوانان این مرزوبوم نهاده شده است. لیکن برخی جریانات خاص، با اهدافی از پیش تعیین شده، ناجوانمردانه این میراث را بر باد می‌دهند. از جمله این جریانان، باستانگرایی افراطی است که با نشر مطالب موهوم و دروغ‌پردازی می‌کوشند ایرانیّت را در مقابل مسلمانی قرار دهند لیکن هنگامی که توهمات باستانگرایان افراطی با ابزار عقلانیت، به نقد کشیده می‌شود، هنگامی که رشتۀ تخیلات آنان نازک و نزدیک پاره شدن می‌گردد، با حربه اتهام‌زنی و بیان احساساتِ بی‌اساس تلاش می‌کنند تا ضعف خود را مخفی و مخالف خود را ساکت سازند(قابل توجه برخی از دوستان) این روش دیکتاتورانه توسط باستانگرایان افراطی چماقدار به دفعات دیده شده است. از جمله اینکه هر خردمندی را که نخواهد فریب آنان را بخورد، به «وطن‌فروشی» متهم می‌کنند و در مقابل، کسی را که جعلیات و توهمات آنان را باور کند، وطن‌پرست می‌دانند! این منطق کسانی است که مبنای اندیشه‌شان بر توهم بنا شده است در منطق ما، حق باید گفته شود، هرچند به ضرر ما باشد. به فرموده پیامبر اکرم: « قُلِ الْحَقَّ وَ إِنْ كَانَ مُرّا»حق را بگو هرچند تلخ و ناگوار باشد». همین گفتار با تعبیری دیگر از مولا علی (علیه السلام) نقل شده است: «قُلِ الْحَقَّ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِك‏.حق را بر زبان آور، هرچند به ضرر تو باشد».ما به رسم ایرانی بودنمان، به همۀ اقوام ایرانی و نیاکان خود، احترام می‌گذاریم و همواره از نیکی‌های آنان یاد کرده و نامشان را گرامی ‌می‌داریم، اما قرار نیست که ایرادات را نادیده بگیریم. گذشته چراغ راه آینده است. باید گذشته را با همه نیکی‌‍‌ها و بدی‌هایش شناخت و پذیرفت. باید از ایرادات و زشتی‌ها عبرت گرفت. انکار معایب به معنی فریب دادنِ خویش است و این یعنی خاموش کردن چراغ راه آینده اگر کسی بخواهد با توهمات و خیال‌پردازی،‌ آن را خاموش کند، لازم است که در مقابلش ایستادگی کردجریانات اسلام‌ستیز و مخصوصاً صهیونیسم تلاش بسیاری برای به حاشیه راندنِ اسلامِ شیعیِ جهادی می‌کنند. مستکبرین به روشنی دریافتند که برای تسلط بر خاورمیانه که منطقه ای استراتژیک و قلب تپنده جهان است باید میان ملت‌ها اختلافات قومیتی و ملیتی به راه اندازند (پان‌ایرانیسم، پان‌ترکیسم، پان‌عربیسم و...)، از سویی تلاش می‌کنند با احیاء باورهای منسوخ باستانی در ایران و...، اسلام حق‌گرای جهادی را به زوال و ضعف بکشانند. این نبردی است که از سوی آنان آغاز شده، و لذا افشای آن باورهای منسوخ و نقد شخصیت‌های طاغوتیِ باستانی و نه شخصیت‌های مثبت و سازنده به معنی تقویت جبهه اسلام و تضعیف جبهۀ معاند است. هرچند محبت به وطن در منطق اسلام، نشانۀ ایمان است، لیکن قدرت امروز ایران، ناشی از روحیه و فرهنگ ایرانی-اسلامی است، و مخصوصاً مذهب تشیع که به اعتراف رسانه‌های بیگانه نقشی مبنایی و اساسی در قدرت معنوی ایران امروز دارد و هرگونه آسیب به این مبنا،‌ سبب تضعیف و زوال ایرانِ امروز می‌شود پس ایستادن در مقابل این نقشۀ استعماری -ترویج باستانگرایی افراطی- نه تنها وطن‌فروشی نیست، بلکه عیناً وطن‌دوستی است غرب و پیاده نظام او، بسیاری از ابنیه تاریخی از قبیل تخت‌جمشید -پارسه- و پاسارگاد و... را از زیر خاک (؟!) بیرون کشیده و به مردم ایران معرفی کردند و این مسأله هزینه‌های بسیاری برایشان دربرداشت. بزرگترین مکتشفین و مثلاً باستان‌شناسانِ تخت‌جمشید و پاسارگاد، غربی بودند. با اندکی تفکر، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که به راستی، کشورهای غربی که ذره‌ای تحمل پیشرفت ایران را ندارند،‌ چگونه راضی شدند که برای آشتی دادنِ ایرانیان با تاریخ خود (!)، آن همه هزینه مالی و انسانی دهند؟ آیا غرب و دولت‌های غربی، عاشق ما هستند؟! یا از آن تعریف و تمجیدها، به دنبال تخدیر ملت ایران و رسیدن به اهداف استعماری خود هستند؟ آیا مبارزه با اهداف استعماری غرب، و افشای دروغ‌ها، توهمات و خیال‌پردازی‌های باستانگرایان ب(استانگرایانی که حقیقتاً برای استعمار خوش‌رقصی می‌کنند)،‌ به معنی وطن‌فروشی است؟نکته ای که باستانگرایان افراطی به آن توجهی ندارند، این است که بدون تمجید از طاغوتیان و گردنکشان، می‌توان ایرانی و دوستدار وطن بود. چه بسیار از مردمان بزرگ ایرانی که در جای خود به نقد عملکرد شاهان و سران ایران باستان پرداختند. اسناد به جا مانده از متون ایرانی و غیرایرانی گویای این نکته هستند. حتی فردوسی در شاهنامه بسیاری از ایرادات و ضعف‌های شاهان و سرانِ ایران باستان را بیان کرده است. ابوریحان بیرونی و ابوعلی سینا و بسیاری دیگر از بزرگان ایرانی نیز به همین گونه. حال می‌توان همۀ آنان را وطن‌فروش نامید؟به راستی آیا کسی بیش از شهدای جنگ تحمیلی به وطن علاقه‌مند بود؟ آنان برای دفاع از ایرانِ اسلامی از جان مایه گذاشتند. در حالیکه در وصیت‌نامه آنان چیزی از موهومات باستانگرایان افراطی نیست. چند تن از شهدا در وصیت‌نامه‌های خود از زرتشت و کورش و داریوش و... نام بردند؟ آیا می‌توان آنان را وطن‌فروش نامید؟ از کسانی که در زمان دفاع مقدس به گوشه ای خزیده بودند و امروز دم از کورش و داریوش می‌زنند، بعید نیست که اکثر شهدای ۸ سال دفاع مقدس را به جرم ایمان راسخ به اسلام، وطن‌فروش بنامند!‌از پیامبر اکرم در منابع شیعه و سنّی آمده است: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ.» اسلام، بالا می‌رود و چیزی بالاتر از آن نمی‌رود». حال کسی که بخواهد چیزی را بالاتر از اسلام قرار دهد، خود را مضحکه قرار داده است. حق است که پیش از هر کار، در مقابل وی (باستانگرای افراطی) با سلاح منطق، احتجاج کرد. لازمۀ این کار مطالعه و بررسی انتقادی باورهای او (باستانگرای افراطی را می‌گویم) است.باستانگرایان، شاهان ظالم را تقدیس می‌کنند، حتی به قیمت پایمال شدن خون مردمان ستمدیده ایرانی و غیرایرانی. برای مثال، انوشیروان به مردم اجازه تحصیل دانش نمی‌داد حال اگر کسی به این رفتار انوشیروان اعتراض کند،‌ برچسب «وطن‌فروشی» بر پیشانی‌اش می‌زنند،‌ در حالیکه این وسط حق مردمان بسیاری ضایع شده است. باستانگرایان متعصبانه از انوشیروان دفاع می‌کنند، حتی به قیمت پایمال شدنِ حق مردمان ایرانی همینطور در مواردی که مردمان بی‌گناه بسیاری توسط شاهان متکبر قتل‌عام شدند چگونه است که اعتراض به ستمگری‌های سران سیاسی-اجتماعی ایران باستان، وطن‌فروشی است؟ ولی خیانت به مردم بی‌گناه و بی‌تفاوتی نسبت به مظلومیت آنان، وطن‌فروشی نیست؟در مجموع، نقد موهومات و پرداختن به حقایق تاریخی، رفتاری روشنگرانه است که منافاتی با وطن‌دوستی ندارد. بلکه این روشنگری، موجب نگاه حق‌گرایانه و عبرت‌آموزی از تاریخ می‌گردد و از سویی نقشه‌های استعمارگران را ناکارآمد می‌کند و سبب تقویت اسلامِ شیعیِ جهادی در ایران می‌شود می‌توان ایرانی بود، می‌توان وطن‌دوست بود، ولی به توهمات و دروغ‌های باستان‌گرایانِ افراطی توجهی هم نکرد.

دروغ بزرگترین گناه است...نفرین خداوند یکتا بر دروغ گویان و نادانان...درود بر کوروش بزرگ...درود بر مدافعان واقعی این سرزمین در همه ی دوران ها... خداوندا...سرزمین ما ایران عزیز را ازدروغ و دروغگو پاک گردان...

داداش فازت چیه؟؟؟؟!!!!

دوست بزرگوار، در کتاب شاهنامه فردوسی تمامی اسطوره ها و بزرگان ایران نام برده شده اند، از زرتشت، رستم و اسفندیار و آرش و ... ، از پادشاهان ساسانی و پادشاهان اسطوره ای و ....، به نظر شما که کوروش بزرگ است، پس چرا نامی از کوروش بزرگ در کتاب شاهنامه نیامده است؟ سرزمین ایرانی که می گویید از دروغ و دروغگو پاک باد، منظورتون کدام ایرانی است؟ ایران زمان هخامنشیان ، یا زمان ساسانیان، یا زمان الان و دیگر زمانها.....؟ امیدوارم در پاسخ به این سوالات راستگویی را از یاد نبرید!!!

سلام به دوستان عزیزم>> ما نباید کوروش یا حضرت زرتشت یا ایین زرتشت را رو به روی حضرت محمد ودین اسلام بگذاریم زیرا :این امر باعث تفرقه و از بین رفتن همبستگی و بی اعتمادی به یک دیگر و فرقه گرایی افراطی میشود . ((شاید این یهودیان بودن که حکومت هخامنشی را رو به زوال بردن و باعث نابودی ایران شدن))

ایران به هیچ وجه رو به زوال نرفته و نابود نشده است؟ طبق کدام منبع و رفرنسی بیان می دارید که یهودیان ایران را رو به زوال بردند؟ آیا می دانید که همین کوروش یهودیان را از زوال در آورد؟ آیا می دانید کوروش چه بسیار خدمت به یهودیان کرده است؟

متاسفانه شما بجای روشنگری خود دارید دروغ وجعل رو نشر میدید سفارش کوروش یا وصیت نامه کوروش این سفارش کجا نگهداری میشه کجا کشف شده کی کشفش کرده کی ترجمش کرده ایا روی سنگ نوشته شده یا روی پوست و... در ضمن کوروش یک بت پرست ملحد ومشرک بوده بر اساس بند 23 منشور بت پرستی کوروش وهیچ ربطی به ذوالقرنین قران نداره

کوروش وهخامنشیان تنها بخش کوچکی از تاریخ 8000 ساله این سرزمین هستند که امروز داره زیر پای جعلیات وداستانهای شکلاتی کوروش قربانی میشه کوروش هم مثل چنگیز و اسکندر وهیتلر بوده وهیچ فرقی با این جلادان تاریخ نداشته در ضمن کجای منشور کوروش صحبت از لغو برده داری یکتا پرستی حقوق بشر و... شده است کدوم بند منشور ترجمه کدام مترجم ایرانی ویا غربی فقط کافیست برای یکبار در زندگیتون ترجمه اصلی منشور کوروش رو که متعلق به استاد ارفعی است رو بخونید واین باورهای غلط در باره این خونخوار تاریخ رو دور بریزید کوروش و کمبوجیه وداریوش همگی قاتل وکشورگشا بودند یکبار هم که شده منشور ضد بشری داریوش رو بخونید وببینید این قوم اریایی چطور اقوام واجداد بومی ساکن ایران رو قتل عام کردند هخامنشیان دشمنان مردم بومی ایران بودند که همگی توسط داریوش دیوانه قتل عام شدند

سلام تشکر باید به یک نکته توجه کنید که هیچکی نگفت یهودیان در دوران کوروش تنها قوم موحد و خدا پرست بودند و مسیحیت و اسلام هنوز بوجود نیامده بود.اگر کوروش یهودیان را آزاد کرد یک کار الهی کرد و کار مشرکانه ای نکرد.احترام کوروش به ادیان دیگر و گفتگو به روش دیگران در اسلام هم آمده است. در اسلام هم کافر غیر حربی آزاد است و با پرداخت جزیه که نوعی مالیات است در کنار مسلمانان زندگی می کندو امنیتشبعهده مسلمین است. کار کوروش در آن تاریخ غیر قابل باور و تک بوده است. البته لازم به ذکر است که کسی نمی تواند یهودی شود مگر از نوادگان بنی اسرائیل باشد پس نمی توان کوروش پارسی را یهودی دانست .... من چون نظرات را بعدا نمی خوانم اگر کسی سئوال یا جوابی برای من داشت جیمیل بزنه به آدرس زیر. تشکر ghfori@

با سلام خدمت شما دوستان ما الان باید گذشته را رها کنیم کوروش مرده و دیگه نیست دعوا بر سر اون بی فایدست ، الان باید به این مفتخر باشیم که مسلمانیم امتانتخاب شده برای تمام بشریت ، امت موحد و یکتا پرست که بس نعمتی عظیم هست .

این سریال تلویزیونی پلاک یک پایان نامه تحقیقاتی در همین مورد بود ما به تمام بزرگانمون که در شاهنامه ذکر شده اند و به پیامبر بزرگ آشو زردشت احترام می گذاریم هر چند این هم درست هست که نام کرورش کبیر در شاهنامه نیامده و شرق شناسان غربی هم که نظریه ی باستان گرایی را ارائه دادند دلشان به حال پارسیان نسوخته ولی بهتر است در مورد کسی قضاوت نکنیم ما به یهود و ارامنه و مسلمان و زردشتی و ...احترام می گذاریم همه جا خوب و بد هست سلام و درود دوستان تعصب چیه در بین ما پارسیان هم جنایتکاران و توطئه گر و جاسوس و باستان پرست بی سواد هست در بین عرب ها هم داعش و صعودی و وهابی و تکفیری هست که بی فرهنگ و بهداشت و کثیف و جنایت کارند و آدم نمیشن متنفرند همه و همه جا خوب و بد هست در بین ترک ها کسانی هستند که یک مویشان به جهانی می ارزد و بد هم زیاد دارند مثل پان تورکیسم که جنایتکار تاریخند و کاری هم با زبان ترکی کردند که دیگر کتب پدران بزرگوارشان را نمی فهمند و در بین عرب ها بزرگانی مانند پیامبرمان و مولایمان علی و امام حسین و ...که یک مویشان به عالمی می ارزد ور در ایران هم بزرگانی از سلمان تا با یزید بسطامی سلطان العرفا تا فردوسی و حافظ و سعدی و نظامی تا سهراب و نیما و شهریارو و آقای بهجت خودمان که مویشان به تمام دنیا می ارزد ملاک انسانیت است نه نژاد و قوم ..ما که بچه نیستیم می فهمیم برتری به پاکی و معرفت است بیایید دوگانگی را کنار بگذاریم همه انسانیم و اعضای یک پیکریم تو کز محنت دیگران بی غمی بله بی غمیم چقدر گرسنه سیر کردیم چقدر دل شکستیم کمی به خود انتقاد کنیم ما چه کردیم با خود با اطرافیانمون ..ایا زبون اطرافیانمون رو می فهمیم یا فقط من لذت من حرف من بیاید از میان بر خیزیم و بشکنیم حجاب منیت ها را تا مام وطن آباد شود مبادا که ایران عزیزمان کنام پلنگان و شیران شود ما باید دانا باشیم مطالعه چی شد پس زبانمون را چشممان را دستمان را ازاد نذاریم اگر شر نرسانیم کافیه چقدر همه جا در فرهنگ ها و خانواده و ...آتش به پا می کنیم انصاف در سخن در رفتار و خلاصه به قول آشو زردشت بزرگ مون رفتار نیک کو پندار نیکمون کجاست بااین افکار بد به کجا چنین شتابان به قول ابی عزیز وای به روزگارم...

کوروش شالو شما منطقی حرف زدین ممنونم از شما کاش همه مثل شما آزاده بودن

پس شما یهودیت را تعیید میکنید یعنی اسرایل که امروز خون ریز ترین مردم هستند با کوروش بزرگ که مخالف کوچکترین ظلم بود یکی هستند. واستون متاسفم دوست عزیز آیت الله مکارم در بخشی اشاره کرده است که احتمال میدهیم که یکی از پیامبران باشد و اسم او در قرآن آمده است فکر نمیکنم ابتونی در اسلام هم خودت رو صاحب نظر بدونی و بگی مکارم هم اشتباه میگه

گرامی، خودتان بیان کردین که احتمال می دهند، نه اینکه بطور قطعی می گویند!!! وقتی مطلبی بطور احتمال بیان می شود ، یعنی ممکن است قول قطعی بر خلاف آن باشد.... در مورد ابتدای سخنتون، به نظر شما چه کسی این خونریزان غاصب را از اسارت بابلی خارج کرد؟ چه کسی در ایران به یهودیان جای و ماوی دارد؟ و ....

کوروش بزرگ بزرگتر از آن است که اسمش در کتاب قرآن بیاید

کاشکی شعورت اندازه خر بلعم باعورا بود که این حرفو نمیزدی, حضور موجودای نفهمی مثل تو اینجا خیلی خوبه که دوستانی که تویه عسروهرج موندن بهتر بتونن حقیقتو بفهمند که طرفدارای یکی از پادشاهای ایران که الان اسمش وسیله بازی دادن یکسری ادمای دهن بین شده چقدر نفهمند, تویه این همه کامنت ادمایی مثل تو هستند که از بی سوادی و فقط تعصب روانی گونه تمام حرفشون تویه چندتا کلمه گفته شده دلیلشم اینه چون شماها پدربزرگاتونم نمیشناسید بعد اومدید از ۲۵۰۰ سال پیش حرف میزنید, اخه تو چه میدونی قران چیه که اینجوری حرف میزنی دربارش!!!!کسایی دارن با فقط شنیدن اسم قران و خوندن چندتا ایه مسلمون میشن که خبرش مثل بمب ترکیده تو دنیا شاید اگر توام تا حالا فقط یک ایه از این کتاب بزرگ که حرفهای خدا درش هست خونده بودی این حرفو نمیزدی,قبل حرف زدن فکر کن ببین چیزی که میخوای بگی معنیش چیه اگر بخوای هرچی میاد سر زبونت بگی که حرفهات با واق واق سگ چه فرقی میکنه؟یارو سوپر مدل امریکایی بوده به اسم سارا بوکر با خوندن قران زندیگیش از اینرو به اونرو شده کسی که لباسای انچنانی میپوشیده حالا با پوشیه تویه امریکا زندگی میکنه,این فقط تیکه ای از حرفاش درباره قرانه که برات میزارم بخونی(یک روز من با قرآن، کتابی که در غرب بطور منفی کلیشه ای معرفی شده است برخورد کردم. در ابتدا سبک و نحوه برخورد قرآن مرا تحت تاثیر قرار داد، و سپس نگاه آن به هستی، زندگی، آفرینش، و ارتباط میان خالق و مخلوق مرا به شگفتی آورد. من قرآن را خطابه ای مملو از بصیرت و بینش برای قلب و روح، بدون نیاز به هیچ مترجم (مفسر) و کشیشی یافتم.)چندتا از این مثالها بگم که خودت میونی بری حقیقتاشونو پیدا کنی بخونی, ۲۵ تا مسیحی فقط با شنیدن قران خوندن استاد مصطفی غلوش مسلمون شدن بعد تو این حرفو میزنی؟ فقط برای تو و امسال تو که متاسفانه شعور تفکر ندارن باید تاسف خورد موجوداتی مثل تو حتی لیاقت ترحم کردن و اینکه ادم خطاب بشن هم ندارن.از سایر دوستان به خاطر صحبتهای تندم عذرخواهی میکنم ولی واقعا نتونستم جلویه خودمو بگیرم, از مدیر سایت هم خواهش میکنم که حرفهای اینچنینی که توهین بزرگی به پروردگار بزرگ عالم به حساب میاد در دید عموم نزارند و بیشتر توجه داشته باشند.

مگر اسم کوروش در کجاها آمده است؟ آیا در شاهنامه آمده؟ آیا در اوستا آمده؟ در کجا آمده؟ آیا به غیر از یهود،کوروش برای دیگران فایده داشته است؟

کوروش هر چقدر بزرگ بوده باشه از بقر و فیل که بزرگتر نبوده چون بقر و فیل تو قرآن اومده

یه کلمه ی قرآن می ارزه به تمام هستی و مقدسات تو خجالت بکش

کورش مردوک پرست !!! یعنی کورش از گاو هم بزرگتره ؟!!!!!!!!!!! کورش یک فرمانده نظامی خونخوار و یک حاکم دست نشانده بیشتر نبود ! یهودیها و به تبع اونها غربیها ازش شاه بزرگ ساختند ! کتیبه شیطان پرستان اسانگیلا رو بخون که چطور کورش میگه بت شیطانی مردوک خدای من هست !!!!! غربیها کورش خونخوار رو تبدیل کردن به کورش دو ایکس لارج !!!! شما اگه به منابع ایرانی مراجعه کنی هیچ اسم و رسمی از کورش نیست !!!! فردوسی عارش میومد تو شاهنامه از کورش اسم ببره ! متون ایرانی ساسانی مثل خوذاینامگ اسمی از کورش نیاوردن !!! اگر هم اسمی از کورش بوده در حد یک حاکم دست نشانده بوده که واسه قدرت هر کاری میکرد !

کوروش بزرگ بود نیاز به اثبات بزرگیش به ادم های کر و بی ارزش نیست خونخوار اگه مردی اثبات کن یک شهر رو قتل عام کرده وگرنه ساکت باش خدا لعنت کنه ادم کم عقل و بی دانش و دروغگو رو

من قبول دارم که کوروش بزرگ بوده است ولی اگر ممکن است چند دلیل برای اثبات این حرفتون بیاورید؟ من مواردی که از خدمات کوروش دیدم، بیشتر کمک به یهودیان بوده است تا ایرانیان!!!

دلیل بزرگترین امپراطوری جهان بدون قتل و غارت هیچ شهری در اون زمان از جهان محو نشد کزوس و نبوغید رو نکشت میگید کوروش مردوک پرسته چون از سیاست هیچی نمیفهمید تنها راه گرفتن بابل بدون جنگ بود مگه محمد مکه رو گرفت کافران رو کشت یعنی فرزندان ابوجهل و ابوسفیان و معاویه مسلمان بودن کوروش انسان بود نکشت مثل محمد ولی اگر شما ها بودید غتل عام میکردید اگر کوروش میکرد میگفتید چراکرده حالا که نکرده میگید چرا بابلها رو نکشت خودتون رو به نادانی میزنید

آتش زدن و قتل عام توسط کوروش 1- اومستد، ا. ت.، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه دکتر محمد مقدم، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص 68 و 69. 2- مانوئل کوک، جان، شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، انتشارات ققنوس، 1384، ص 64. 3- رجبی، پرویز، هزاره‌های گمشده، جلد دوم، انتشارات توس، 1380، ص 136. 4-گزنفون، کورش‌نامه، ترجمه رضا مشایخی، چاپ ششم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1386، صفحه 214 تا 216. این چند مورد از آتش زدن و قتل عام های کوروش، امیدوارم جناب پشوتن حرفی برای گفتن داشته باشید، هرچند بزرگترهای شما بهترین را رد این منابع می دونن، شما رو نمی دونم!!!

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.