افزودن نظر جدید

اگر زرتشتیان برای اثبات دینشان به هر زحمتی وهر افسانه‎ای ماقبلی برای خودشان اثبات نمایند، نمی توانندحقانیت دین و مندگاری آن به عنوان اکملیت اثتات کنند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.