افزودن نظر جدید

کوروش بزرگ بزرگتر از آن است که اسمش در کتاب قرآن بیاید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.