افزودن نظر جدید

آتش زدن و قتل عام توسط کوروش 1- اومستد، ا. ت.، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه دکتر محمد مقدم، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص 68 و 69. 2- مانوئل کوک، جان، شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، انتشارات ققنوس، 1384، ص 64. 3- رجبی، پرویز، هزاره‌های گمشده، جلد دوم، انتشارات توس، 1380، ص 136. 4-گزنفون، کورش‌نامه، ترجمه رضا مشایخی، چاپ ششم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1386، صفحه 214 تا 216. این چند مورد از آتش زدن و قتل عام های کوروش، امیدوارم جناب پشوتن حرفی برای گفتن داشته باشید، هرچند بزرگترهای شما بهترین را رد این منابع می دونن، شما رو نمی دونم!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.