افزودن نظر جدید

عه ؟! کورش بت پرست شیطان پرست قاتل مردم بیگناه شهرهای مختلف آدم خوبی بود ؟ پس کی بد بود ؟ ادمی که به خاله خودش تجاوز میکنه آدم خوبی بود ؟ چون ایرانی بود باید بهش احترام گذاشت ؟ نژادپرستی مغزتون رو از کار انداخته. جهل شما نژادپرستها با اون تاریخ پر از نکبتتون تموم شدنی نیست !‌
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.