افزودن نظر جدید

جالب هست که این کورش پرستهای توهم زده بنگی که فقط بلدن خیال بافی کنن خودشون رو باسواد میدونن. وقتی وارد بحث میشن فقط شعار میدن و خیال بافی میکنند. از کورش خونخوار یک قدیس ساختند.گفتار نیکشون فحش و چرت و پرت گفتن هست. کردار نیکشون هم ازدواج با محارم. پندار نیکشون هم خیال و توهمها. ما هم کورش رو فراموش نمیکنیم که از نوشیدن خون مردمان سیر نشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.