افزودن نظر جدید

سلام به دوستان عزیزم>> ما نباید کوروش یا حضرت زرتشت یا ایین زرتشت را رو به روی حضرت محمد ودین اسلام بگذاریم زیرا :این امر باعث تفرقه و از بین رفتن همبستگی و بی اعتمادی به یک دیگر و فرقه گرایی افراطی میشود . ((شاید این یهودیان بودن که حکومت هخامنشی را رو به زوال بردن و باعث نابودی ایران شدن))
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.