افزودن نظر جدید

سلام گرامی؛ درباره بحث ذوالقرنین و نظر علامه وارد بحث نمی‌شوم و نمی‌دانم مخاطبتان کیست، اما درباره زرتشتی بودن کورش که به موضوع هم مربوط می‌شود، دقت بفرمایید که خانم مری بویس در کتاب خود وجود ازدواج با محارم در ایران پیش از اسلام را نیز تأیید می‌کنند. حال آیا شما حاضرید که سخن ایشان را تمام و کمال بپذیرید ؟ درباره زرتشتی بودن کورش، ایشان هیچ دلیل روشنی ارائه نکردند، اکثر قریب به اتفاق دانشمندان در زمینه دین کورش با ایشان مخالف هستند (چون حقیقتاً دلیلی روشن ارائه نکردند و تنها یک اظهار نظر شخصی بوده و لا غیر). اگر دلیلی وجود دارد ارائه کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.