افزودن نظر جدید

دوست بزرگوار، در کتاب شاهنامه فردوسی تمامی اسطوره ها و بزرگان ایران نام برده شده اند، از زرتشت، رستم و اسفندیار و آرش و ... ، از پادشاهان ساسانی و پادشاهان اسطوره ای و ....، به نظر شما که کوروش بزرگ است، پس چرا نامی از کوروش بزرگ در کتاب شاهنامه نیامده است؟ سرزمین ایرانی که می گویید از دروغ و دروغگو پاک باد، منظورتون کدام ایرانی است؟ ایران زمان هخامنشیان ، یا زمان ساسانیان، یا زمان الان و دیگر زمانها.....؟ امیدوارم در پاسخ به این سوالات راستگویی را از یاد نبرید!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.