افزودن نظر جدید

گرامی، خودتان بیان کردین که احتمال می دهند، نه اینکه بطور قطعی می گویند!!! وقتی مطلبی بطور احتمال بیان می شود ، یعنی ممکن است قول قطعی بر خلاف آن باشد.... در مورد ابتدای سخنتون، به نظر شما چه کسی این خونریزان غاصب را از اسارت بابلی خارج کرد؟ چه کسی در ایران به یهودیان جای و ماوی دارد؟ و ....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.