افزودن نظر جدید

متاسفانه شما بجای روشنگری خود دارید دروغ وجعل رو نشر میدید سفارش کوروش یا وصیت نامه کوروش این سفارش کجا نگهداری میشه کجا کشف شده کی کشفش کرده کی ترجمش کرده ایا روی سنگ نوشته شده یا روی پوست و... در ضمن کوروش یک بت پرست ملحد ومشرک بوده بر اساس بند 23 منشور بت پرستی کوروش وهیچ ربطی به ذوالقرنین قران نداره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.