افزودن نظر جدید

نه کوروش خوب نیست ترکیه عثمانی خوبه که برا اینکه ترکیه و کشور آدربایجان به هم متصل شن میخواست کشور ارمنستان را نابود کنه و 1.5 میلیون ارمنی را قتل عام کرد در ترکیه عثمانی هر کی به پادشاهی می رسید تمام برادراش و پسر عموهاشو میکشت تا خطری متوجه تاج وتختش نشه وخوبه بدونی نصف سربازایه چنگیز مغول ترک بودن و شریک کشت و کشتار چنگیز پان ترک بی ادب
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.