افزودن نظر جدید

کوروش وهخامنشیان تنها بخش کوچکی از تاریخ 8000 ساله این سرزمین هستند که امروز داره زیر پای جعلیات وداستانهای شکلاتی کوروش قربانی میشه کوروش هم مثل چنگیز و اسکندر وهیتلر بوده وهیچ فرقی با این جلادان تاریخ نداشته در ضمن کجای منشور کوروش صحبت از لغو برده داری یکتا پرستی حقوق بشر و... شده است کدوم بند منشور ترجمه کدام مترجم ایرانی ویا غربی فقط کافیست برای یکبار در زندگیتون ترجمه اصلی منشور کوروش رو که متعلق به استاد ارفعی است رو بخونید واین باورهای غلط در باره این خونخوار تاریخ رو دور بریزید کوروش و کمبوجیه وداریوش همگی قاتل وکشورگشا بودند یکبار هم که شده منشور ضد بشری داریوش رو بخونید وببینید این قوم اریایی چطور اقوام واجداد بومی ساکن ایران رو قتل عام کردند هخامنشیان دشمنان مردم بومی ایران بودند که همگی توسط داریوش دیوانه قتل عام شدند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.