افزودن نظر جدید

استادی داشتیم همیشه میگفت اگر کسانی که اطلاعات کافی ندارند حرفی نزنند هیچ گاه بحث ها به توهین و دعوا و جدل ختم نمیشه اینو به شما نگفتم به بعضیایی گفتم که نظری مینویسن که آدم مطمعن میشه طرف 2 دقیقه هم درباره کوروش مطالعه نکرده و اومده نظر نوشته تاریخ ایران باستان مظلوم واقع شده از یه طرف عده قلیلی در شهرهای آذری نشین هستند که ترک خود شیفته یا پان ترکند و خود را ترک می دانن وایرانی نمیدانن و بزرگترین توهین ها را به کوروش میکنن از طرفی عده ای فکر میکنن اگر تاریخ ایران باستان با شکوه نشان داده شود ممکن است دین مردم اعتقاد قلبی مردم ایران نسبت به اسلام ممکن است ضعیف شود برایه همین سعی میکنن شایعات بد در مورد ایران باستان را برجسته کنن اولا منشور کوروش قطعا بعد فتح بابل نوشته شده و در آن برایه توجیح مردم بابل که کوروش برایه چه به بابل حمله کرد توضیحاتی آورده شده که حاکم بابل به مردمش ظلم میکرد و... وقتی شما با یک قومی صحبت میکنید سعی میکنید با فرهنگ اون قوم صحبت کنید کوروش هم که با مردم بابل صحبت میکرد از نام خدایه بابل مردک استفاده کرد قطعا هیچ سند باستانی از اینکه دین کوروش چه بود وجود ندارد ولی تاریخ نگاران نوشتند آتشکده هایه پاسارگاد واینکه کوروش بسیار با موبدان زرتشتی مشورت میکرد نشانه احترام زیاد کوروش به دین زرتشت بوده و رفتار کوروش را مانند یکتا پرستان ذکر کردند در صورتی که در مورد اسکندر مقدونی مورخان نوشتند او برایه سیاره مشتری قربانی میکرد اگر کوروش بت پرست بود چرا هیچ مورخی ننوشته کوروش برا بت فلان قربانی کرد قربانی کردن در مقابل بت ها یکی از رسوم اصلی بت پرستان است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.