افزودن نظر جدید

دلیل بزرگترین امپراطوری جهان بدون قتل و غارت هیچ شهری در اون زمان از جهان محو نشد کزوس و نبوغید رو نکشت میگید کوروش مردوک پرسته چون از سیاست هیچی نمیفهمید تنها راه گرفتن بابل بدون جنگ بود مگه محمد مکه رو گرفت کافران رو کشت یعنی فرزندان ابوجهل و ابوسفیان و معاویه مسلمان بودن کوروش انسان بود نکشت مثل محمد ولی اگر شما ها بودید غتل عام میکردید اگر کوروش میکرد میگفتید چراکرده حالا که نکرده میگید چرا بابلها رو نکشت خودتون رو به نادانی میزنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.