افزودن نظر جدید

راستی یادم رفت بگم اکثر باستان شناسان بر این باورندکه بعل نام دیگر مردوک است یک نکته هم درباره همسر کوروش بگم بعضی مغرضین و دشمنان ایران چنان با اطمینان میگن کوروش با خاله اش ازدواج کرده که انگار همسایه کوروش بودند از دوستان تقاضا دارم که هیچ حرفی رو بدون تحقیق نپذیرند اولا اطلاعاتی که ما درباره ایران باستان داریم از شش منبع است غیر این منابع دروغ است اول لوح کوچک نبونید -کوروش که بعد فتح بابل نوشته شده دوم کتیبه بیستون سوم منشور حقوق بشر کوروش چهارم نوشته های هرودوت پنجم نوشته ها مورخ گزنفون و ششم نوشته های گتزیاس متاسفانه این مورخین در برخی موارد بر خلاف هم نوشتند که آدم نمی دونه کدوم درست میگه فقط باید بگم چون هرودوت یک قرن باکوروش فاصله داشت و زودتر از همه تاریخ ایران باستان را نوشت به نظرم نوشته هایش قابل اعتماد تر است کسانی که می خوان بونن همسر کوروش که بوده من نوشته های همه مورخان و کتیبه ها رو می نویسم شما نتیجه گیری کنیداول اینکه در لوح نبونید نوشته شده همسر کوروش قبل کوروش فوت کرد کوروش مراسم باشکوهی برای او گرفت و کوروش تا آخر عمر ازدواج نکرد هرودوت میگه مطمعن نیست همسر کوروش که بوددر جایی میگه همسر کوروش کاساندان دختر یک اشراف زاده بود در جایی میگه همسر کوروش یک مصری بود که بعدها معلوم شد کمبوجیه به خواستگاری یک دختر مصری رفته بود و نه کوروش هرودوت میگه از مردم پرسیده واکثرا گفتن همسر کوروش قبل کوروش فوت میکنه وکوروش تا اخر عمرش دیگر ازدواج نکرد یعنی هرودوت نوشته لوح نبونید را تایید کرد گزنفون که یک قرن بعد هرودوت بوده میگه کوروش یک همسر داشت و اون دختر دایی اش بود در کتیبه بیستون نامی از همسر کوروش برده نمیشه ولی نوشته شده فرزندان کوروش کمبوجیه و بردیاو... از یک پدر و یک مادر هستند یعنی پدر خواهر ناتنی نیستند این کتیبه حرف هرودوت و گزنفون که گفتن کوروش یک همسر داشت تایید میکنه ولی نمیگه همسر کوروش دختر دایی اش بوده یا کاساندان آخرین نفری که درباره همسر کوروش نوشته کتزیاس یونانیه او میگه کوروش و پادشاه ماد هیچ نسبتی با هم نداشتن و حرف گزنفون که گفته پادشاه ماد پدربزرگ کوروش بوده را رد میکنه کتزیاس که میگه کوروش و پادشاه ماد هیچ نسبتی نداشتن میگه احتمالا کوروش با دختر پادشاه ماد ازدواج کرده البته کتزیاس هم معتقد بوده کوروش یک همسر داشت جالبه مغرضین و دشمنان کوروش حرف گزنفون و که میگه پادشاه ماد پدر بزرگ کوروش بوده را با حرف کتزیاس که میگه احتمالا کوروش با دختر پادشاه ماد که هیچ نسبتی با او نداشته ترکیب می کنن میگن کوروش با دختر پدر بزرگش یا خالش ازدواج کرده!!!! چیزی که مشخصه طبق نوشته هایه لوح نبونید و گفته همه مورخان کوروش فقط یک همسر داشت که یا کاساندان بود یا دختر داییش یا به گفته کتزیاس دختر پادشاه ماد که هیچ نسبتی با کوروش نداشت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.