افزودن نظر جدید

من قبول دارم که کوروش بزرگ بوده است ولی اگر ممکن است چند دلیل برای اثبات این حرفتون بیاورید؟ من مواردی که از خدمات کوروش دیدم، بیشتر کمک به یهودیان بوده است تا ایرانیان!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.