افزودن نظر جدید

شما اول اسمتو بذارتیمور لنگ دوم کتاب کورش نامه بخون بی سواد دوم مقبره کورش خاک نیست چشاتو بازکن تماما ازسنگ ساخته شده سوم سندبده ببینیم طباطبایی کجا آخرعمرگفتند کورش ذوالقرنین نیست و آخر اینکه خدا رو شکردشمنان فرهنگ ایرانی همه احمقند سندی دیگر از زرتشتی بودن کورش منبع::::تاریخ کیش زرتشت:جلد دوم:هخامنشیان::مری بویس:مترجم همایون صنعتی زاده::ص316
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.