افکار وهابیت

02/12/1397 - 08:56

بدون شک روایات نبوی بر وجود دوازده امیر و خلیفه دلالت دارد. با توجه به اقوال مسلمانان جهان، امام مهدی (علیه‌السلام) نیز جزء این خلفا قرار گرفته است. اما بن‌باز از این مساله روی گردانده و با تعیین ملاک "قوام دین" و عدم وجود آن در زمان امام مهدی (علیه‌السلام)، وی را خارج از این دوازده تن می‌داند. این دیدگاه بن‌باز مورد مخالفت با عقل و نقل قرار گرفته است.

02/11/1397 - 16:06

وهابیون که در کار جعل، تحریف و توهین به مقدسات شیعه سابقه‌ای درازمدت داشته و در بحث‌ها و گفتگوهای علمی شدیدا کم آورده، تلاش کردند که در شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی وابسته به خود، مادران چند تن از اهل‌بیت خصوصا مادر امام زمان را مورد اتهام قرار داده و به خاطر کنیز بودن، بدترین جسارت‌ها را به آن بزرگواران نمایند.

02/10/1397 - 23:26

یکی از اقسام توسل، توسل به جاه و مقام پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. این بخش از توسل از سوی وهابیت انکار شده است. این در حالی است که اهل‌سنت آن را پذیرفته و بر آن تاکید می‌کنند. به عنوان مثال باید مکتب دیوبند را که جریانی فعال در میان اهل‌سنت است، نام برد.

02/10/1397 - 09:03

یکی از مباحث اختلافی در میان مسلمانان و وهابیت، توسل به دعای بزرگان دین پس از وفات ایشان است. وهابیت با صراحت و وقاحت این عمل را مشروع ندانسته و دایره آن را به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سرایت می‌دهد. به همین منظور عالمان مکتب دیوبند در مقابل مبلغان وهابی موضع مخالف اتخاذ کرده و بیان ایشان را به چالش می‌کشانند.

02/10/1397 - 08:46

مبحث توسل به عنوان اصلی مسلم از سوی عالمان جهان اسلام مطرح است. اما وهابیت در برخی از مصادیق این مساله مخالفت کرده که با سیلی از اعتراضات از سوی عالمان مسلک دیوبند قرار گرفته است. به عنوان مثال توسل به ذات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جایز است و وهابیت این قسم از توسل را نمی‌پذیرد.

02/09/1397 - 23:48

وهابیت خود را سلفی می‌نامند، اما در حقیقت آنان حنبلی با تفسیر ابن‌تیمیه هستند، زیرا عقاید احمد بن حنبل با تفسیر ابن‌تیمیه را پذیرفته‌اند.

02/08/1397 - 23:00

از شبهات سخیف و اهانت‌آمیزی که دشمنان شیعه آن را به دروغ به علمای شیعه نسبت می‌دهند، شبهه‌ای است که به عنوان نمونه در سایت اینترنتی ناصبی «الدفاع عن السنّة» به این شکل طرح نموده است: شیخ طوسی و نعمانی از امام رضا (علیه السّلام) نقل کرده‌اند که از علامات ظهور مهدی (علیه السّلام) آن است که او لخت و عریان، جلوی خورشید ظاهر می‌گردد.

02/06/1397 - 19:55

علمای وهابی را در حقیقت تابع فقه ابن تیمیه باید دانست نه تابع فقه احمد بن حنبل؛ زیرا در مسائل زیادی وهابیان از فقه ابن تیمیه پیروی می‌کنند.

02/06/1397 - 10:33

زیارت قبور بزرگان به عنوان عنصری الهام بخش، در متن دین اسلام واقع شده است. اما این واقعیت از سوی وهابیت و ابن‌تیمیه انکار شده است و آن را همسان با شرک به خداوند تلقی کرده‌اند. این در حالی است که قرآن و روایات بر این امر (زبارت قبور) صحه نهاده‌اند.

02/05/1397 - 23:21

از شبهات سخیف و اهانت‌آمیزی که دشمنان شیعه آن را به دروغ به علمای شیعه نسبت می‌دهند، شبهه‌ای است که به عنوان نمونه در سایت اینترنتی ناصبی «الدفاع عن السنّة» به این شکل طرح نموده است: شیخ طوسی و نعمانی از امام رضا (علیه السّلام) نقل کرده‌اند که از علامات ظهور مهدی (علیه السّلام) آن است که او لخت و عریان، جلوی خورشید ظاهر می‌گردد.

02/05/1397 - 11:21

طبق برخی از روایات وارده از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امامان معصوم وارد شده است که شافعان در روز قیامت افرادی هستند که باعث نجات افراد به سبب احترامشان نزد خداوند می‌شوند ازجمله پیامبران خصوصاً پیامبر اسلام و امامان معصوم و هم‌چنین قرآن، شهداء و صلحاء و مساجد و انسان‌های مومن و... که این موضوع از اعتقادات شیعه است و لذا با توسل به اینان و شفاعتشان از مواقف روز قیامت، با سلامت می‌توان عبور کرد.

02/04/1397 - 15:52

وهابیت ادعای اجتهاد مطلق دارند در حالی که به اقرار خودشان تابع احمد بن حنبل هستند و چند کتاب فقهی حنبلی بیشتر نخوانده‌اند. از سویی ادعای اجتهاد دارند و از سویی خود را تابع احمد می‌دانند.

02/04/1397 - 14:48

آیا خواجه نصیر الدین طوسی در مساله فتح بغداد دست داشته است؟ پاسخ به این پرسش را باید در کتب تاریخی جستجو کرد و به دور از تعصب مذهبی به دنبال حقیقت برای راهگذاران خسته از عناد گشت. بررسی کتب تاریخی پرده از این واقعیت برمی‌دارد که فتح بغداد به عواملی غیر از دست داشتن خواجه نصیر اشاره دارد.

02/03/1397 - 17:25

حسن بن فرحان مالکی از شخصیت‌های معاصر وهابی است که از گرایش به وهابیت دست برداشته و در مخالفت علمای وهابی مطلب می‌نویسد.

صفحه‌ها