افکار وهابیت

02/24/1397 - 22:52

از کسانیکه در طول چند قرن، مورد توجه خاص وهابیان قرار گرفته و برای او ارزش فراوانی از نظر علمی قائلند، ابن‌تیمیه است. او کسی است که افکار وهابیان از او سرچشمه می‌گیرد. وهابیان برای او کنگره‌های علمی گرفته و کتاب‌هایی در مدح و منزلت و شخصیت علمیش تألیف کرده‌اند، و برخی عالمان اهل سنت نیز بر علیه او مواضع تندی گرفته‌اند.

02/24/1397 - 20:31

عبدالوهاب بن سلیمان، قاضی عیینه و حُریمله، پدر محمد بن عبدالوهاب، از اولین کسانی است که از افکار انحرافی و کفرآمیز فرزندش آگاه شد و او را سرزنش و نکوهش کرد و مردم را از عقاید باطلش آگاه ساخت.

02/24/1397 - 16:21

اعتماد به نفس از اصلی‌ترین عوامل رشد انسان است، ولی وهابیت اعتماد به نفس را جایز نمی‌دانند، چون بر این باورند که اعتماد به نفس در مقابل توکل به خداوند است.

02/23/1397 - 23:14

وهابیت شیعیان را کافر می‌پندارند در حالیکه شیعیان مسلمان هستند و به احکام اسلامی عمل می‌کنند.

02/23/1397 - 13:20

شافعیه و حنفیه در میان مذاهب اربعه بیشترین پیرو را دارد. یعنی اکثر اهل سنت پیرو یکی از این دو مذهب فقهی هستند، ولی با این حال مفتی اسبق عربستان این دو مذهب را اهل بدعت می‌داند.

02/22/1397 - 11:48

احترام به آرای مخالفان عالمان دیگر فرق اسلامی برخاسته از متن دین اسلام است. این ادب در باب صفات خبری خداوند از سوی عالمان اهل‌سنت انجام شده و این در حالی است که وهابیت در این مبحث خلاف مشی اسلام را پی گرفته و اهل‌سنت را خارج از دایره سنی‌گرایی می‌خواند.

02/22/1397 - 10:08

وهابیت بر خلافت آیات و روایات در اسلام اشخاص شک می‌کنند. چنانکه حتی اسلام یک زن آمریکایی که در آمریکا اسلام آورده است را نمی‌پذیرند. مفتی وهابی مدعی است باید اسلام آن زن مورد پرس و جو قرار گیرد.

02/20/1397 - 10:36

صفات خداوند به دو قسم، صفات ذاتی (عقل آن را کشف می‌کند) و صفات خبری (صفاتی که در شرع آمده است) تقسیم می‌شود. وهابیت در صفات خبری تاویل را جائز نمی‌داند و همین مساله رویارویی شدیدی را علیه ایشان در عرصه متفکران اسلامی پدید آورده است.

02/20/1397 - 10:11

دیدگاه وهابیت در مورد صفات خبری، عدم جواز تاویل و حمل آیات بر ظاهر آن است. این در حالی است که همین مبنا از سوی خود مبلغان وهابی هم چون بن باز و بن عثیمین مورد اشکال و طرد قرار گرفته است.

02/17/1397 - 09:01

جهاد از جمله فرایضی است که در دفاع از حریم اسلام و حفظ تقدسات اسلامی سفارش شده است. فرقه وهابیت با سوء استفاده از این حکم و با همسان‌انگاری اعمال مشرکان صدر اسلام و مسلمانان، خون مسلمانان را ریخته و موجب انشقاق در امت اسلامی گشتند.

02/15/1397 - 21:30

از کسانیکه در طول چند قرن، مورد توجه خاص وهابیان قرار گرفته و برای او ارزش فراوانی از نظر علمی قائلند؛ ابن‌تیمیه است. او کسی است که افکار وهابیان از او سرچشمه می‌گیرد. وهابیان برای او کنگره‌های علمی گرفته و کتاب‌هایی در مدح و منزلت و شخصیت علمیش تألیف کرده‌اند، و برخی عالمان اهل سنت نیز بر علیه او مواضع تندی گرفته‌اند.

02/13/1397 - 19:46

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اسلام، از ادیان توحیدی و ابراهیمی است. پیام‌آور این دین، حضرت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است که از طریق وحی از جانب خدا، قرآن را برای بشریت آورده است.

02/13/1397 - 19:45

از دیدگاه مذاهب اسلامی، مرتد به کسی اطلاق می‌شود که اعتقادی به ضروری دین نداشته باشد، ولی از دیدگاه وهابیت کسیکه به ضروری مذهب وهابیت اعتقاد نداشته باشد، مرتد و بدتر از کافر شمرده می‌شود.

02/12/1397 - 20:33

دارالاسلام و دارالکفر از اصطلاحاتی است که وهابیت به کار بردند و مردم مسلمان کشورهای اسلامی را به جهت قوانین بشری و ... دارالکفر به حساب آوردند و هجرت مردم از آن کشورها به عربستان را واجب دانستند.

صفحه‌ها