افکار وهابیت

02/02/1397 - 21:24

وهابیت به عنوان مذهب پنجم در مقابل مذاهب اربعه اهل تسنن قد علم کرده است و خواهان از بین بردن مذاهب اربعه است.

01/30/1397 - 23:33

از جمله شبهات اساسی وهّابیت در موضوع مهدویت شبهه‌ی «عدم امکان طول عمر آن حضرت» است؛ ابن‌تیمیه، بنیان‌گذار فرقه‌ی ضالّه‌ی وهّابیت در شبهه‌ای گوید: «عمر طولانی و بیش از معمول، آن هم بیش از هزار سال در امّت پیامبر موضوعی است که دروغ بودن آن آشکار است. که پاسخ می‌گوییم طبق حدیث معرفت طول عمر امام زمان امکان دارد.

01/29/1397 - 20:11

محمد بن عبدالوهاب با عقاید انحرافی و مسمومش و با نشر آن در میان مسلمانان باعث جنگ و خونریزی و قتل و عام در مناطق مسلمان نشین شد. اطرافیان او از جمله اساتید و علمای هم مذهب او افکار و عقاید او را مخالف با مبانی دین اسلام می‌دانستند و او را از این عقاید افراطی و باطل نهی می‌کردند.

01/29/1397 - 20:10

از اختلافات میان شیعه و وهابیت گریه و عزاداری و مرثیه سرایی برای اموات است، چرا که از نظر شیعه این امور از مواردی است که در اسلام و حتی قبل آن مرسوم بوده و بهترین دلیل آیه قرآن است که برخی وقایع از جمله گریه حضرت یعقوب در فراق فرزندش در آن اشاره شده و از پیامبر هم این مورد روایت شده است. اما وهابیون به استناد روایتی غیرصحیح، آن را نهی شده پیامبر می‌دانند و غیر جایز.

01/29/1397 - 20:05

زمانی یک فرقه و مذهب جایگاه دینی پیدا می‌کند که علما و اندیشمندان آن مذهب و یا مذاهب دیگر، آن فرقه و مذهب را تأیید و تمجید کنند. اما اگر همین علما و بزرگان از آن تعریف نکنند و دیگران را به دوری از آن آگاهی دهند، یقیناً هیچیک از مردمان جهان متمایل به آن نخواهند بود و فرقه وهابیت نیز مورد هجمه علمای مذاهب دیگر اسلامی قرار گرفت، و با اعلام برائت از این مذهب تبری جستند.

01/28/1397 - 15:41

از جمله شبهات اساسی وهّابیت در موضوع مهدویت شبهه‌ی «عدم امکان طول عمر آن حضرت» است؛ ابن‌تیمیه، بنیان‌گذار فرقه‌ی ضالّه‌ی وهّابیت در شبهه‌ای گوید: عمر طولانی و بیش از معمول، آن هم بیش از هزار سال در امّت پیامبر موضوعی است که دروغ بودن آن آشکار است. که پاسخ می‌گوییم طبق حدیث ثقلین طول عمر امام زمان امکان دارد.

01/27/1397 - 14:37

سؤالی مطرح است که آیا وهابیت بدون هیچ سبقه تاریخی اقدام به رفتار ناشایست در نابودسازی چهره وجیه دین اسلام نموده‌اند؟ با بررسی تاریخ صدر اسلام مشخص می‌شود که این باور وهابیان ریشه در قرون اولیه و حکومت امویان دارد.

01/22/1397 - 11:49

عالم سنی «حسن بن فرحان المالکی» از محققان اهل سنت عربستان در کتاب خود به نام ( داعیه و لیس نبیا) به معنی «مبلّغ نه پیامبر» به نقد خطاهای «محمد بن عبدالوهاب» می‌پردازد، وابراز تعجب می‌کند که چگونه علمای وهابی این همه خطا و اشتباه را در کلمات شیخ نادیده گرفته و به سادگی از آن گذشته‌اند. سپس می‌افزاید: اگر بعضی از آنان، حتی چند مورد از خطاهای وی را یاد آور شده بودند، من ضرورتی برای نوشتن این کتاب نمی‌دیدم، ولی چه کنم که همه سکوت کردند.

01/20/1397 - 16:39

با نگاهی گذرا از تاریخ ظهور وهابیت یعنی چیزی حدود دویست و اندی سال قبل تا به الان در می‌یابیم که این فرقه منحرف و ضاله به هیچ عقاید و افکار صحیح و درستی که حاکی از دین اسلام باشد، شبیه نیست، چرا که علمای ایشان به خاطر جهل و نادانی خود و با صدور فتوا و ... دست به کشتاری بر علیه مسلمانان زده‌اند که حتی دشمنان سرسخت اسلام هم اینگونه با مسلمین برخورد نکرده‌اند.

01/20/1397 - 15:23

فرقه وهابیت خود را از اهل سنت و جماعت می‌دانند اما وقتی به عقاید و افکار باطل اینان رجوع می‌شود خواهیم دید که ایشان علاوه بر اینکه جزء اهل سنت به حساب نمی‌آیند تمام مسلمانان جهان اعم از شیعه و سنی و دیگر فرق اسلامی را کافر می‌دانند و این تفکر نشانه این است که یهود و صهیونیزم این نقشه را چیده است تا از درون دین اسلام به اسلام ضربه بزند.

01/19/1397 - 07:18

در اینکه نیت عبادت باید بر زبان جاری شود یا خیر اختلاف است، ولی عالم وهابی در عین ناباوری می‌گوید: که اگر کسی نیت وضو را بر زبان جاری کند، باید کشته شود، زیرا بدعت در دبن به وجود آورده است.

01/19/1397 - 00:15

در طول تاریخ اسلام جریانهای زیادی بروز کرد و مدتی جولان دادند و بعد از مدتی یا محو و نابود شدند. این جریانها وقتی به افکار دلخواه خود نرسیدند با فرافکنی و شبهات واهی خود را از جمع مسلمانان جدا کردند و طرف مقابل خود را خارج از دین معرفی کرده و برچسب ارتداد و کفر زدند و در این راه خونهایی ریخته شد و هتک حرمتهایی صورت گرفت و این حرکت از خوارج آغاز شد و با وهابت امروز ادامه دارد.

01/18/1397 - 15:24

فرقه نو ظهور وهابیت، منحرف از اسلام و جماعت مسلمین طی این دو سده‌‌ی اخیر به‌وجود آمد، با عقاید و افکار باطل و به دور از هر گونه عقل و نقلی، با شعائر خاصی که همان تکفیر مسلمانان بود شروع به کشتار همگان کردند و مال و جان و نوامیس مسلمین را مباح اعلام کردند. اینان علاوه بر اینکه کینه نسبت به شیعیان دارند به اهل سنت هم رحم نکرده و آنان را خوارج نامیدند.

01/18/1397 - 15:24

اهل سنت تا زمانی که وهابیت ماهیت خبیث خود را نشان نداده بود این فرقه را از خود می‌دانستند و در عصر کنونی هم برخی از علمای اهل سنت هنوز متمایل به این فرقه ضاله هستند چرا که آنها با پول و امکانات مادی برخی را به طرف خود کشیده‌اند. اما بیشتر علمای اهل سنت با روشن شدن ماهیت این فرقه، عقاید خشک و افراطی آنان تائید کرده و حکم نمودند که اینان خود کافرند.

صفحه‌ها