افکار وهابیت

12/28/1396 - 23:03

سردمدار وهابیت ابن‌تیمیه حرّانی ادعاهای کرده که اگر یکی از همین مطالب درباره اهل بیت (علیهم السّلام) بیان شود آسمان را به زمین دوخته و با فریاد «وا اسلاماه» گوش فلک را کر می‌کنند که ای وای! اسلام از دست رفت، بیایید و ببینید روافض (شیعیان) چه مطالب غلوآمیزی درباره امامان خود نقل می‌کنند. اما درباره خود این چنین نمی‌گویند.

12/25/1396 - 14:38

عقل به عنوان عنصر اساسی در وجود انسان از دیرباز مورد توجه بوده است و جهان اسلام نیز از این قاده مستثنی نیست. اما سلفی‌ها به شدت به آن تاخته و در همین راستا علم منطق را به چالش کشانده‌اند.

12/22/1396 - 13:47

گرچه با محمد بن عبدالوهاب در تخریب قبور صحابه برخورد سختی انجام شد ولی متاسفانه این حرکت وی تا روزگار کنونی ادامه یافت و پیروان فرقه ضاله وهابیت سعی در تخریب تمامی آثار برجا مانده از دوران صدر اسلام و حتی پس از آن را دارند.

12/19/1396 - 14:06

وهابیت معتقدند که دین حقیقی و راستین دین وهابیت است. آنان بر این باورند که پیروان محمد بن عبدالوهاب حتی باید از شهرهایشان به مناطق وهابی نشین هجرت کنند.

12/15/1396 - 12:01

از نظر وهابیت تبرک تنها به آن چه که از بدن پیامبر جدا شده و یا با بدن مبارک ایشان تماس داشته است، مشروع است. این ملاک در تعارض با آیه مقدس شمردن تابوت عهد در سوره بقره است. افزون بر آن اصل ملاک با نگاه دقیق در حجره پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز جاری است.

12/14/1396 - 14:48

یکی از بزرگترین شبهه‌سازان و دروغ‌پراکنان وهّابی در عصر حاضر دکتر ناصر عبدالله قفاری است؛ او در کتاب خود علیه شیعه چنین می‌گوید: «روایات شیعه با روآوردن به مبالغه، قائل به افضلیت زیارت قبر حسین ـ رضی الله عنه ـ و قبور سائر ائمه شده و آن را برتر از رکن پنجم اسلام یعنی حجّ بیت الله الحرام می‌دانند که این روند به الحاد می‌انجامد»

12/14/1396 - 14:47

یکی از بزرگترین شبهه‌سازان و دروغ‌پراکنان وهّابی در عصر حاضر دکتر ناصر عبدالله قفاری است؛ او در کتاب خود علیه شیعه چنین می‌گوید: «روایات شیعه با روآوردن به مبالغه، قائل به افضلیت زیارت قبر حسین ـ رضی الله عنه ـ و قبور سائر ائمه شده و آن را برتر از رکن پنجم اسلام یعنی حجّ بیت الله الحرام می‌دانند که این روند به الحاد می‌انجامد»

12/14/1396 - 14:46

یکی از بزرگترین شبهه‌سازان و دروغ‌پراکنان وهّابی در عصر حاضر دکتر ناصر عبدالله قفاری است؛ او در کتاب خود علیه شیعه چنین می‌گوید: «روایات شیعه با روآوردن به مبالغه، قائل به افضلیت زیارت قبر حسین ـ رضی الله عنه ـ و قبور سائر ائمه شده و آن را برتر از رکن پنجم اسلام یعنی حجّ بیت الله الحرام می‌دانند که این روند به الحاد می‌انجامد»

12/14/1396 - 10:02

اختصاص تبرک به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) از سوی وهابیت مورد مخالفت علمای جهان اسلام قرار گرفته است. بنا بر نقل اهل سنت، احمد بن حنبل به شافعی تبرک جست و پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نیز از آب وضوی صحابه طلب برکت کرده است.

12/13/1396 - 21:33

عذر به جهل یکی از موانع مهم تکفیر است. سلفیان این عذر را بسیار محدود و در موارد زیادی آن را مورد توجه قرار نمی دهند. این در حالی است که در قرآن و منابع دیگر اسلامی شواهد بسیاری برای عذر به جهل وجود دارد. داستان حواریان یکی از مواردی است که می تواند شاهدی برای این ادعا باشد.

12/12/1396 - 15:42

پیامبر گرامی اسلام در خصوص مردمی که 12 قرن پس از ایشان در سرزمین نجد متولد می‌شوند و به اسم اسلام بر خلاف موازین اسلامی عمل می‌کنند، هشدار داده است: «افرادی در مشرق زمین، خواهند آمد که قرآن را تلاوت کرده اما از گلوگاه آنان تجاوز نمی‌کند.»

12/09/1396 - 15:44

چه خوب است که با بهره‌گیری از سخن بزرگان دین، انجام کارها در آینده را به خواست خداوند موکول نماییم. چرا که ممکن است اراده ما به چیزی تعلق گیرد و تصمیم بر انجام آن را داشته باشیم ولی پیمانه عمر ما کفاف آن را ندهد.

12/07/1396 - 12:56

سال‌هاست که وهابیت در پوشش تبعیت کردن از افکار و آراء سلف و پیروی از صحابه‌ی پیامبر (ص) افکار فاسد خود را در میان مسلمانان تبلیغ می‌کند. در حالی که واکاوی افکار و عقاید سلف دقیقا ما را به عکس این ادعا می‌رساند چرا که علماء صدر اسلام حجاج بن یوسف را به خاطر اینکه مردم را از زیارت قبر پیامبر (ص) نهی می‌کرد کافر می‌دانستند.

12/05/1396 - 14:14

عبدالوهاب پدر محمد که از علمای صالح به شمار می‌رفت، همانند دیگر علما، آثار الحاد و بی‌دینی را در فرزندش حدث می‌زد و او را سرزنش نموده و مردم را از ارتباط با وی برحذر می‌داشت.

صفحه‌ها