لشكر عرب و 3 گزينه !

  • 1395/05/02 - 11:57
باغبان برای پربار شدن درختانِ باغش بايد به درختان آب داده و به آنان رسيدگی كند و به سراغ شاخ و برگ‌های آفت‌زده رفته آنان را برچيند و درون آتش بيندازد. ليكن خشونت اسلام نيز همانندِ رفتارِ باغبان با شاخ و برگ‌های آفت‌زده از سر محبت است. بايد آفت و آفت‌زده را اصلاح كرد و اگر قابل اصلاح نبود، بايد از بين بُرد، تا باغ را نجات داد و اين محبت است. عين رحمانيت است...

پايگاه جامع فرق، اديان و مذاهب_ صهيونيسم و استكبار جهانی، برای خلع ملت ايران از سلاحِ معنويت (كه همان عقيده اسلامِ انقلابی است) مدت‌هاست دست به كار شده، با شايعه‌پراكنی و دروغ سعی در فريب افراد دارد. از آن جمله مدتی است چنين متنی را در شبكه‌های مجازی منتشر كرده اند:

يك لشكر سواره كاملاً مسلح عرب، دم در است! سه گزينه برای ما گذاشتند! يا اينكه كمی پول به آنان دهيم! يا ما را می‌كشند و دارايی ما را می‌چاپند! پسران ما را به بردگی می‌برند و به دختران ما تجاوز می‌كنند! يا اينكه به دين جديدی وارد شويم كه ميگويند دين عدالت و رحمت جهانيان است... 1400 سال پيش، يك مشت گدای گرسنه از كشور برهوت عربستان كه جز شتر و نخل چيزی نديده بود به كشور سر سبز اهورايی ما آمدند، كشتند... تجاوز و غارت كردند. كتابخانه‌ها را سوزاندند. بيدار شويد! ديگر كافی است! سند: كتاب دو قرن سكوت! التماس تفكر !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پاسخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- چنين گفتار سخيف و جلفی به راستی نيازی به نقد ندارد! چون بنيانش بر كينه و عقده بنا نهاده شده است. ليكن برای تنوير افكار نكاتی را بايد به عرض برسانيم. در ابتدای متن آمده است كه «يك لشكر سواره كاملاً مسلح عرب...»! اين در حالی است كه تاريخ‌پژوهان به خوبی می‌دانند كه لشكر عرب در حمله به ايران، نيمه مسلح و آن هم با سلاح‌های ابتدایی و ساده و شمشيرهای ناقص می‌جنگيدند. اصولاً اعراب به دليلِ صنعت ضعيف و ناپخته‌شان توان ساخت سلاح‌های بروز را نداشتند. از همين روی، ساسانيان كه از سر تا به بُن مسلح به سلاح‌های كارآمد بودند، عرب را مورد تمسخر قرار ميدادند.[1] اما اينكه «يك لشكر كاملاً مسلح عرب (!) جلوی دربِ خانه‌ است»، پيش از آنكه نقطه ضعف عرب باشد، ننگ و ذلتی برای ارتش ساسانيان است! به راستی ميليون‌ها مرد ايرانی كجا بودند؟! آن ارتش پر ادعا و تا دندان مسلح ساسانی كجا بود؟ شاه و شاهزادگان و درباريان و موبدان كجا بودند؟ آيا از سر بی‌غيرتی و بزدلی فرار كردند و مردم را تنها گذاشتند؟! لشكر عرب درِ خانه مردم چه می‌كردند؟ چگونه بود كه ميليون‌ها نفر مرد جوان جنگجوی ايرانی نتوانستند مانع 10 الی 20 هزار عرب شوند؟ فارغ از تعصب و كينه به اين سؤال فكر كنيد!

- در ادامه متن آمده است: «يا اينكه كمی پول به آنان دهيم! يا ما را می‌كشند و دارايی ما را می‌چاپند!» و در كنار اين مطلب، تصوير يك خانواده فقير را قرار داده اند! اين در حالی‌ است كه در فقه اسلام، فقرای‌ اهل كتاب از داد جزيه معاف هستند. همانطور كه زنان و پيرمردان و كودكان و ... از دادن جزيه (ماليات) معاف هستند. برای‌ نمونه می‌‌توانيد به عهدنامه عتبة بن فرقد با مردم آذربايجان نگاه كنيد كه فقرا و نيازمندان از دادنِ جزيه معاف بودند.[2] در ادامه اراجيف آمده است: «(اگر به آن‌ها پول ندهيم) ما را می‌كشند و دارايی ما را می‌چاپند!» در پاسخ بايد گفت: همانطور كه در تصاوير كنار متن آمده، اين خانواده فقير بودند! لذا اموالی‌ نداشتند، پس چاپيدن دارایی‌‌های اين خانواده هم ادعایی‌ نادرست است. از ديگر سو، بايد توجه داشت كه كشتنِ غيرنظاميان و افرادی‌ كه توطئه سياسی‌-نظامی‌ عليه اسلام نكردند، در فقه اسلام جایی‌ ندارد. همانطور كه در قرآن ميخوانيم: «لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة/8] خدا شما را از كسانى كه در كار دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده‌اند، باز نمى‌دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد، زيرا خدا دادگران را دوست مى‌دارد.» و هر كس كه عليه اين آيه عمل كرده باشد، از ديد مسلمانان، محكوم است.

- در ادامه آمده است: «يا اينكه به دين جديدی وارد شويم كه ميگويند دين عدالت و رحمت جهانيان است...» واقعاً اگر يك سخن درست در اين متن باشد، همين است. اين حقيقت تاريخی است. حتی رفتارهای نادرست خلفا از جمله عمر بن خطاب و بنی‌اميه و بنی‌عباس هم نتوانست ماهيت اسلام حقيقی را عوض كند. به تعبير استاد زرينكوب: «کارنامه اسلام، یک فصل درخشان تاریخ انسانی است».[3] قرآنی كه ميگويد حتی به كافرانی كه شما را آزار نمی‌دهند محبت كنيد. قرآنی كه حتی از حق حياتِ دختركانِ مشرك‌زاده هم دفاع كرده است... البته اسلام، در كنار عدالت و رحمانيت (كه بارها در قرآن به آن امر شده) دين مبارزه با ظلم و شرک نيز هست. چون باغبان برای پربار شدن درختانِ باغش بايد به درختان آب داده و به آنان رسيدگی كند و به سراغ شاخ و برگ‌های آفت‌زده رفته، آنان را برچيند و درون آتش بيندازد. ليكن خشونت اسلام نيز همانندِ رفتارِ باغبان با شاخ و برگ‌های آفت‌زده از سر محبت است. بايد آفت و آفت‌زده را اصلاح كرد و اگر قابل اصلاح نبود، بايد از بين بُرد، تا باغ را نجات داد و اين محبت است. عين رحمانيت است...

- در ادامه متن نيز با سخنانی نادرست گفته است: «يك مشت گدای گرسنه از كشور برهوت عربستان كه جز شتر و نخل چيزی نديده بود به كشور سرسبز اهورايی ما آمدند»... در پاسخ بايد گفت كه عدالت و انصاف بهترين چيز است، اما نويسنده اراجيف فوق، رعايت اين اصول را نكرده است. اولا در شبه‌جزيره عرب، چند هزار كيلومتر خط ساحلی (دريای سرخ و خليج فارس و دريای عرب و اقيانوس هند و...) وجود دارد. ثانياً جنوب شبه‌جزيره عرب، كه سرزمين يمن نام دارد، سرزمينی است كه كشاورزی در آن رايج بوده و هست و معادن سنگ‌های قيمتی بسياری نيز دارد. از سويی شهر طائف كه از شهرهای حجاز است، دارای صنعت كشاورزی و باغ‌های سرسبز بسياری بوده است. پس اين ادعا كه عرب‌ها جز شتر و نخل چيزی نديده بودند، صحيح نيست. از سويی ديگر، فلات ايران را «كشور سرسبز اهورايی» ناميده است! از خدا كه پنهان نيست، از خلق خدا چه پنهان... كه بهتر است بدانيم اكثر فلات ايران، بيابان و نواحی خشك و بی‌آب و كم‌آب است. از كوير لوت گرفته تا دشت كوير و ديگر بيابان‌ها... همه نقاط خشك و بی‌آب هستند. عجيب است كه نويسنده اراجيف، چندصدهزار كيلومتر بيابان‌های ايران را نديد! گذشته از اين، بيشتر مناطق مرتفع ايران به خصوص مركز و جنوب زاگرس، اكثراً خشك هستند و تنها بخش اندكی از سرزمين ايران شامل جنگل‌ها و مراتع و نواحی كشاورزی است كه روی هم رفته شايد كمتر از 5 درصد سرزمين ايران، سرسبز باشد. اين حقيقتی است كه از روی نقشه‌های ماهواره‌ای به روشنی می‌توان دريافت.

ميزان سرسبزی ايران عزيز را در اين نقشه ماهواره‌ای می‌توان دريافت! چرا باستانگرايان اينقدر راحت دروغ ميگويند؟!

- در ادامه نيز مدعی شد كه عرب‌ها كتابخانه‌ها را به آتش كشيدند! حال آنكه چنين ادعایی صحت نداشته و حداقل قابل اثبات نيست. امروزه پژوهشگران به اسناد و دلايل جديدی دست يافته‌اند كه ادعای كتابسوزی در ايران را رد كرده است. تنها در خوارزم "شايد" چنين حادثه‌ای رخ داده كه آن هم در زمان بنی‌اميه بوده و تنها آثار مكتوب به زبان و خط خوارزمی نابود شدند (كه جدا از خط و زبان رسمی ايران عصر ساسانيان بود).[4]

- در پايان نيز نويسنده بيمار، اراجيف خود را به كتاب دو قرن سكوت نسبت داده است! در حاليكه با مطالعه اين كتاب، بسياری مطالب در تمجيد و تاييد اسلام می‌يابيم.[5]

پی‌نوشت:

[1]. عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت، تهران: انتشارات سخن، 1381. ص 64.
[2]. بنگريد به «حقایقی از فتح آذربایجان توسط سپاه عرب»
[3]. عبدالحسین زرین‌کوب، کارنامه‌ اسلام، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۹۱. فصل 5 و دیگر بخش‌های کتاب؛ ص 11-12 و...
[4]. بنگريد به «کتاب‌سوزی خوارزم، حقیقت یا دروغ؟»
[5]. بنگريد به «مسلمان شدن اکثر ایرانیان از روی اختیار، گفتاری از عبدالحسین زرینکوب» و «دفاعیه‌ی استاد زرینکوب پیرامون اسلام»

تولیدی

دیدگاه‌ها

رفتار عرب ها با ایرانیان در زمان عمر و عثمان و بنی امیه دقیقا مانند رفتار دوت خلافت اسلامی (داعش) در روزگار امروز و حتی بدتر است

شما بر اساس كدام تحليل تاريخي اين حرف را ميزنيد؟ شما اگر شيعه هستيد بدانيد كه سلمان‌ها و عمارها و ابوحذيفه‌ها و ... در فتح ايران بودندو در عصر عمر به ويژه در ايران، مسئوليت‌هايي نيز داشتند. شما اينها را داعشي و بدتر از داعشي ميدانيد؟ تاريخ نشان ميدهد چنين نبود. اگر لازم ديديدگفتگو كنيم.

پس سانسور نکن و کامل منتشر کن.وقتی سند هست مجادله جایی ندارد.البته نظر من درباره خلفای غاصب و سپس بنی امیه است.وقتی عمر خود میگوید ایکاش میان ما و ایرانیان آتشی افتد که نه ما به آنها دست یابیم و نه آنها به ما و وقتی عمر میگوید من از فرزندان این زنان ( منظور جنگ جلولا (گلاله) ) به خدا پناه میبرم و.... شما کاسه داغ تر از آش نشو.مگر اینکه عرب باشی و بخواهی با تعصب قومی مسائل را نگاه کنی.اتفاقا عنوان کردن حقایق باعث میشود که سنی ها افراطی و قومگرایان عرب حقایق را بهتر بدانند و شاید دست از قومگرایی و... بردارند.بر اساس رفتار داعش در تخریب و ویرانی شهرها و کشتار مردم و غارت و چپاول مردم و اسیر گرفتن زنان و دختران و .... در شبکه العام که شبکه عرب زبان جمهوری اسلامی است فیلمی وجود دارد با این عنوان (( داعش کودکان را به مادرانشان خوراند )) این خبر در سایت اینترنتی شبکه خبر هم آمده است.نمونه این اتفاق در کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین رینکوب نیز مربوط به دوره حمله عرب ها به ایران آمده است که یک عرب یک ایرانی را به خانه اش دعوت میکند و کودکش را بجای خوراک به او می خوراند.شما و خوانندگان میتوانند همه روی اینترنت در سایت های گفته شده فیلم ها را ببینند و هم کتاب را بخوانند. یا مظلوم زهرای اطهر (س).

پاسخ مرا نداديد. انتظار داشتم كه به سؤال من جواب ميداديد (ولي بحث را به سمتي ديگر برديد). شما گفتيد لشكر عرب از داعش هم بدتر بودند. پرسيدم كه سلمان و عمار و حذيفة و .. هم داعشي بودند ؟ درباره اينكه «داعش کودکان را به مادرانشان خوراند» گفتيد نمونه این اتفاق در کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرینکوب آمده است... لطفاً سند حرفتان را بيان كنيد. من اين كتاب را خواندم ولي چنين چيزي به خاطر ندارم. لطفاً سند ارائه كنيد. گذشته از همه اين حرفها دشمني با عرب نبايد سبب شود كه هر سخني ولو دروغ را به ديگران نسبت دهيد. با تشكر

صحبت ما درباره عمر است.در ضمن به نظر شما آیا سلمان و عمار و حذیفه و... ولایت عمر را پذیرفتند؟ خب شما هم برو بپذیر.این افراد که معصوم نبودند.این سوال را از دست اندرکاران شبکه ولایت زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله قزوینی بپرس که گفتند خلفا برای حمله به ایران حجت شرعی نداشتند.گرچه شما با این پرسش این افراد را در رده خالد ولید و... پایین آوردید.من مطمئن هستم شما کتاب دو قرن سکوت دکتر زرینکوب را نخواندید.البته بهتر است چاپ پیش از انقلاب را بخوانید.برو دوباره بخوان.

1. روشن است كه بحث درباره عمر است، اما شما چرا حكم كلي صادر كرديد ؟ در فتح ايران، هم عمری‌ها بودند و هم غير عمری‌ها... چرا همه را بدتر از داعش ناميديد؟ 2. خلفا برای حمله به ايران حجت شرعی نداشتند. اما بسياری كسانی كه در فتح حاضر بودند، با حجت شرعی وارد ايران شده و به نشر و تبليغ شريعت پرداختند. شما با يك چشم به خوب و بد نگاه ميكنيد. اين طرز قضاوت صحيح نيست. 3. بر صفحه به صفحه كتاب دو قرن سكوت آگاه هستم و بهتر است كلي‌گويي نشود. اگر منظورتان بخش خاصي است صريحاً بيان كنيد.

اگر ایران همه بیابان و خشک و بی و آب و علف است پس آمدند ایران چه غلطی بکنند؟

كذاب اهوازی بدان آمدند كه به تو ياد دهند با محارم همبستر نشوی و نميدانم موفق شدند يا نه

فعلا هر چه تروریست در جهان است عرب هستند و به زبان عربی گفتگو میکنند و مسلمان سلفی هستند و جهاد نکاح و لواط میکنند.

يعني دولت امريكا و انگليس و اسرائيل و بوداييان ميانمار و اكسترميست‌هاي چچني و... هيچ يك تروريست نيستند‌؟ چرا به خاطر دشمني كوركورانه و نژادپرستانه عليه عرب‌ها حقايق را انكار ميكنيد ؟

به گرداندگان این سایت هشدار میدهم که نامهای تاریخی را جعل نکند.احواز مد نظر تجزیه طلبان و آل سعود است. تکلیف خودتان را روشن کنیدشما باید جوابگوی خون شهدا باشید که در مقابل پان عربیسم بعثی که میخواست نامهای جعلی را به شهرهای خوستان بدهد باشید.البته دست شما مدتهاست که رو شده است و این سایت بنام اسلام قومگرایی ضد ایرانی را تبلیغ میکند.

اينكه مخاطبين اين سايت (از هر انديشه و مكتب و جناحي كه هستند) با چه نامي نظر ميدهند به خودشان مربوط است. اينكه برخي از عرب‌ها شهر اهواز را به صورت "الاحواز" مي‌نويسند هم به خودشان و زبان و لهجه و خطشان مربوط است. لطفاً نظرات مخالفين و منتقدين را تحمل كنيد. اين سايت هم مطلقاً با قوم‌گرايي افراطي مخالف است. اگر نميتوانيد نظرات ديگران را تحمل كنيد اصراري نيست كه در بحث‌ها شركت كنيد.

آدم فقط جوابگو ی خدا هست و تمام ...بهتر اینه که شما مجوسی ها هم دهان گشادتون رو ببندین چون زیاد به مقدسات مسلمانان توهین کردین ومدت هاست از توهین به اقوام مختلف عبور کردین و کار به اهل بیت رسیده. در ضمن پان عربها هم میکروبی هستند مثل شما آتش پرستان فقط در ظاهر تفاوت دارین وگرنه قصدتون یکیست

الاعراب اشد من الکفر و النفاقا.

فكر نميكنيد آيه را اشتباه نوشتيد؟ گذشته از اين، در قرآن آمده كه در بين عرب، هم منافق و كافر وجود دارد، هم مسلمان و مؤمن و شهيد... بهتر است همه به يك چشم ديده نشوند. همه را نميتوان با يك چوب زد.

کشور سر سبز اهورایی و التماس تفکر (توهم ) خیلی خنده دار بود سناریو فیلم هندی نوشتن این روان پریش ها

این ها تربیت شده های مکتب هیولا مزدا هستن . از کورش یاد گرفتن که فحش بدن و دروغ بگن. بعد ادعای فرهنگ و تمدن هم دارن

ناشناس 18:08 شما هم تربیت شده مکتب ابن تیمیه و محمد عبدالوهاب هستیید

مطلب خوبی بود. فقط خواهش میکنم نظرات توهین آمیز از هر طرف موافق و مخالف رو منتشر نکنید. حیف وقت آدم که صرف مطالعه توهین ها بشه. با تشکر

بیشعور تو باای سایت ضد اسلامیت عمر چه کار به اسلام و پیامبر اسلام داره ..این چه چرت و پرت هایی است که می گویی بیشتر حرف هایی که میزنی اصلا برایشان مدرک داری خو معلوم است کسی اگر حرف این حرام زاده را باور کند مسلمان نیست گرفته آیات را با هم مخلوط کرده .. گرفته اسلام را به یک دینی که نباید پرسید بیان کرده .. کجای قرآن گفته که اگر به قرآن من ایمان داری باید زرتشتی شوید.. ای کذاب من از تو و سایتد شکاید می کنم ..............................................

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.