افزودن نظر جدید

فكر نميكنيد آيه را اشتباه نوشتيد؟ گذشته از اين، در قرآن آمده كه در بين عرب، هم منافق و كافر وجود دارد، هم مسلمان و مؤمن و شهيد... بهتر است همه به يك چشم ديده نشوند. همه را نميتوان با يك چوب زد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.