افزودن نظر جدید

آدم فقط جوابگو ی خدا هست و تمام ...بهتر اینه که شما مجوسی ها هم دهان گشادتون رو ببندین چون زیاد به مقدسات مسلمانان توهین کردین ومدت هاست از توهین به اقوام مختلف عبور کردین و کار به اهل بیت رسیده. در ضمن پان عربها هم میکروبی هستند مثل شما آتش پرستان فقط در ظاهر تفاوت دارین وگرنه قصدتون یکیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.