افزودن نظر جدید

اينكه مخاطبين اين سايت (از هر انديشه و مكتب و جناحي كه هستند) با چه نامي نظر ميدهند به خودشان مربوط است. اينكه برخي از عرب‌ها شهر اهواز را به صورت "الاحواز" مي‌نويسند هم به خودشان و زبان و لهجه و خطشان مربوط است. لطفاً نظرات مخالفين و منتقدين را تحمل كنيد. اين سايت هم مطلقاً با قوم‌گرايي افراطي مخالف است. اگر نميتوانيد نظرات ديگران را تحمل كنيد اصراري نيست كه در بحث‌ها شركت كنيد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.