افزودن نظر جدید

فعلا هر چه تروریست در جهان است عرب هستند و به زبان عربی گفتگو میکنند و مسلمان سلفی هستند و جهاد نکاح و لواط میکنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.