افزودن نظر جدید

بیشعور تو باای سایت ضد اسلامیت عمر چه کار به اسلام و پیامبر اسلام داره ..این چه چرت و پرت هایی است که می گویی بیشتر حرف هایی که میزنی اصلا برایشان مدرک داری خو معلوم است کسی اگر حرف این حرام زاده را باور کند مسلمان نیست گرفته آیات را با هم مخلوط کرده .. گرفته اسلام را به یک دینی که نباید پرسید بیان کرده .. کجای قرآن گفته که اگر به قرآن من ایمان داری باید زرتشتی شوید.. ای کذاب من از تو و سایتد شکاید می کنم ..............................................
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.