افزودن نظر جدید

پس سانسور نکن و کامل منتشر کن.وقتی سند هست مجادله جایی ندارد.البته نظر من درباره خلفای غاصب و سپس بنی امیه است.وقتی عمر خود میگوید ایکاش میان ما و ایرانیان آتشی افتد که نه ما به آنها دست یابیم و نه آنها به ما و وقتی عمر میگوید من از فرزندان این زنان ( منظور جنگ جلولا (گلاله) ) به خدا پناه میبرم و.... شما کاسه داغ تر از آش نشو.مگر اینکه عرب باشی و بخواهی با تعصب قومی مسائل را نگاه کنی.اتفاقا عنوان کردن حقایق باعث میشود که سنی ها افراطی و قومگرایان عرب حقایق را بهتر بدانند و شاید دست از قومگرایی و... بردارند.بر اساس رفتار داعش در تخریب و ویرانی شهرها و کشتار مردم و غارت و چپاول مردم و اسیر گرفتن زنان و دختران و .... در شبکه العام که شبکه عرب زبان جمهوری اسلامی است فیلمی وجود دارد با این عنوان (( داعش کودکان را به مادرانشان خوراند )) این خبر در سایت اینترنتی شبکه خبر هم آمده است.نمونه این اتفاق در کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین رینکوب نیز مربوط به دوره حمله عرب ها به ایران آمده است که یک عرب یک ایرانی را به خانه اش دعوت میکند و کودکش را بجای خوراک به او می خوراند.شما و خوانندگان میتوانند همه روی اینترنت در سایت های گفته شده فیلم ها را ببینند و هم کتاب را بخوانند. یا مظلوم زهرای اطهر (س).
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.