افزودن نظر جدید

صحبت ما درباره عمر است.در ضمن به نظر شما آیا سلمان و عمار و حذیفه و... ولایت عمر را پذیرفتند؟ خب شما هم برو بپذیر.این افراد که معصوم نبودند.این سوال را از دست اندرکاران شبکه ولایت زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله قزوینی بپرس که گفتند خلفا برای حمله به ایران حجت شرعی نداشتند.گرچه شما با این پرسش این افراد را در رده خالد ولید و... پایین آوردید.من مطمئن هستم شما کتاب دو قرن سکوت دکتر زرینکوب را نخواندید.البته بهتر است چاپ پیش از انقلاب را بخوانید.برو دوباره بخوان.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.