افزودن نظر جدید

شما بر اساس كدام تحليل تاريخي اين حرف را ميزنيد؟ شما اگر شيعه هستيد بدانيد كه سلمان‌ها و عمارها و ابوحذيفه‌ها و ... در فتح ايران بودندو در عصر عمر به ويژه در ايران، مسئوليت‌هايي نيز داشتند. شما اينها را داعشي و بدتر از داعشي ميدانيد؟ تاريخ نشان ميدهد چنين نبود. اگر لازم ديديدگفتگو كنيم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.