افزودن نظر جدید

يعني دولت امريكا و انگليس و اسرائيل و بوداييان ميانمار و اكسترميست‌هاي چچني و... هيچ يك تروريست نيستند‌؟ چرا به خاطر دشمني كوركورانه و نژادپرستانه عليه عرب‌ها حقايق را انكار ميكنيد ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.