افزودن نظر جدید

پاسخ مرا نداديد. انتظار داشتم كه به سؤال من جواب ميداديد (ولي بحث را به سمتي ديگر برديد). شما گفتيد لشكر عرب از داعش هم بدتر بودند. پرسيدم كه سلمان و عمار و حذيفة و .. هم داعشي بودند ؟ درباره اينكه «داعش کودکان را به مادرانشان خوراند» گفتيد نمونه این اتفاق در کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرینکوب آمده است... لطفاً سند حرفتان را بيان كنيد. من اين كتاب را خواندم ولي چنين چيزي به خاطر ندارم. لطفاً سند ارائه كنيد. گذشته از همه اين حرفها دشمني با عرب نبايد سبب شود كه هر سخني ولو دروغ را به ديگران نسبت دهيد. با تشكر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.