افزودن نظر جدید

به گرداندگان این سایت هشدار میدهم که نامهای تاریخی را جعل نکند.احواز مد نظر تجزیه طلبان و آل سعود است. تکلیف خودتان را روشن کنیدشما باید جوابگوی خون شهدا باشید که در مقابل پان عربیسم بعثی که میخواست نامهای جعلی را به شهرهای خوستان بدهد باشید.البته دست شما مدتهاست که رو شده است و این سایت بنام اسلام قومگرایی ضد ایرانی را تبلیغ میکند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.