افزودن نظر جدید

اگر ایران همه بیابان و خشک و بی و آب و علف است پس آمدند ایران چه غلطی بکنند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.