کوروش بزرگ، زرتشتی نبود!

  • 1392/03/07 - 01:22
هیچ دلیل عقلانی و تاریخی بر زرتشتی بودن کورش وجود ندارد. بلکه طبق اسناد تاریخی، کورش خدایان مختلفی را پرستش می‌کرد که یکی از آنان بت مردوک (به معنی گوساله) و دیگری بعل بود. جالب اینکه هخامنشیان، یک خدای دیگری را نیز پرستش میکردند به نام آلیلات که پرستش این خدا را از عرب‌ها یاد گرفته بودند...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آیا کورش دوم (مشهور به کوروش بزرگ) فردی زرتشتی بود یا خیر؟ در این نوشتار به این مسأله خواهیم پرداخت که کورش بزرگ، زرتشتی نبود. دلایل، شواهد و قرائنی ارائه خواهیم کرد که نشان می‌دهد کورش، بی‌تردید زرتشتی نبود.

- در منابع یونانی به ویژه از نگاه هرودوت (Herodotus)، پارس‌ها، چندگانه پرست بودند. از جمله یکی از خدایان آن‌ها، آلیلات (Alilat) نام داشت که پرستش این خدا را از عرب‌ها آموخته بودند.[1] گزنفون (Xenophon) دیگر تاریخ‌نگار یونانی هم دقیقاً اشاره می‌کند که کورش چندگانه پرست بود. او بارها تصریح می‌کند که کورش خدایان را می‌پرستید و برای آنان قربانی می‌کرد.[2]

- در منابع زرتشتی هم که ابداً و مطلقاً نام کورش به عنوان شاه ایران نیامده است. امروز، برخلاف تبلیغات دروغ موبدان زرتشتی و باستانگرایان (که مدعی هستند عرب‌ها همه کتاب‌ها را به آتش کشیدند) لیکن هزاران صفحه از متون فارسی میانه زرتشتی، از دوران پیش از اسلام و نیز عصر اسلامی باقی مانده است ولیکن نام کورش در این کتاب‌ها به عنوانِ شاه ایران نیامده است. اگر کورش زرتشتی بود، یقیناً نام او در متون و تاریخ شفاهی به عنوان شاه ایران ثبت و ضبط می‌شد.

- طبق یافته‌های باستان‌شناسی کورش زرتشتی نبود. برای نمونه در منشور کورش هخامنشی (همین استوانه مشهور) به بت‌های بعل و مردوک قسم یاد شده است. به ویژه مردوک که خدای آسمان‌ها و زمین خوانده شده و کورش می‌گوید که همواره به دنبال پرستش و نیایش مردوک بوده است. حتی خود را برگزیده وی می‌داند. کورش، مردوک را سرور بزرگ خود می‌خواند و برای تحکیم معبد اسانگیلا، تلاش بسیار می‌کند. در منشور کورش، بیش از 10 مرتبه از مردوک یاد شده است. جالب اینکه امروزه از حیث علمی ثابت شده که مردوک در اصل به معنی گوساله است.[3]

- باز هم از نگاه باستان‌شناسی، ثابت شده است که در مجموعه پاسارگاد (که امروزه مشهور است) نماد یک بعل فینیقی وجود دارد. این بعل هم خدای بت‌پرستان فینیقیه بود که نماد آن در کاخ منسوب به کورش موجود است. به راستی نماد بعل در کاخ منسوب به کورش چه می‌کند!؟ جالب اینکه در تورات و قرآن شدیداً از پرستش و ستایش بعل، نهی شده است. به ویژه در تورات، آنانی که بعل‌پرستی و بعل‌ستایی را ترویج می‌کنند لعنت شده؛ خونشان مباح شمرده شده است.[4] پرستش بت بعل در دیانت زرتشتی جایی ندارد. همین خود نشان می‌دهد که کورش زرتشتی نبود.

- در هیچ کتیبه‌ای از کورش، ابداً نامی از اهورامزدا (خدا در آیین زرتشتی) و مطلقاً نامی از زرتشت وجود ندارد. اگر او زرتشتی بود حداقل در یک سندِ اصیل، نام خدا و پیامبر زرتشتیگری را بر زبان می‌آورد. اما دریغ از کمترین اشارت!

- طبق منابع یونانی، کورش وصیت کرد که بدنش به خاک سپرده شود.[5] این در حالی است که در دین زرتشتی، خاکسپاری ممنوع بوده است. به عبارتی دیگر، زرتشتیان مردگان خود را دفن نمی‌کردند. بلکه درون دخمه‌ها قرار می‌دادند تا خوراک جانداران شوند و این رسم تا همین اوائل دوران حکومت پهلوی برقرار بود. چون زرتشتیان معتقد بودند که خاک عنصری مقدس است و نباید آلوده شود (از همین روی دفن مردگان در خاک را گناهی بزرگ می‌دانستند). حال اگر فرض بگیریم که کورش زرتشتی بوده؛ پس چرا دقیقاً خلاف تعالیم زرتشتیگری وصیت کرده بود؟ همین خود نشان می‌دهد که او زرتشتی نبود.

- ماکس مالوان هم تصریح می‌کند مدرک برای زرتشتی بودن کورش وجود ندارد.[6] از همین روی عرض می‌کنیم کسانی که مدعی زرتشتی بودن کورش هستند، در پی فریب مردم هستند.

یک قاعده عقلانی برخاسته از حکمت وجود دارد که می‌گوید: «یقین، با احتمال و گمان نقض نمی‌شود.» و به عبارتی دیگر، یقین سابق، با شک لاحِق نقض نمی‌شود. یعنی فقط یقین است که می‌تواند یقینِ دیگری را کنار بزند. از آنچه گفته شد، درمی‌یابیم که کورش زرتشتی نبود و یقیناً سندی بر زرتشتی بودن او وجود ندارد. در این میان، مدعیانی که اصرار می‌کنند کورش، زرتشتی بود، باید دلایلی روشن و قانع‌کننده و متقن ارائه کنند. نه اینکه از احتمالات و اما و اگرها سخن بگویند. در مجموع هیچ دلیل عقلانی و تاریخی بر زرتشتی بودن کورش وجود ندارد.

پی‌نوشت:

[1]. بنگرید به: «آیا هخامنشیان عرب‌پرست نبودند؟»
[2]. بنگرید به: «سرنوشت کورش از نگاه گزنفون مورخ يونانى»
[3]. بنگرید به: «کورش هخامنشی و پرستش مردوک»
[4]. بنگرید به: «هخامنشیان و بعل»
[5]. بنگرید به: «سرنوشت کورش از نگاه گزنفون مورخ يونانى»
[6]. ماکس مالوان، تاریخ ایران کمبریج، جلد ۲، قسمت ۱ (کورش بزرگ) ترجمه تیمور قادری، تهران: نشر مهتاب، 1387، ص 494

تولیدی

دیدگاه‌ها

اون چیزی که مسلم هست،اینه که کوروش نه یهودی بوده و نه زرتشتی.زرتشتی نبوده چون در آیین زرتشت به هیچ عنوان جسد را خاک نمی کنند چون گناه محسوب می شده.یهودی نبوده چون مقدسات و واجبات عرف یهودیان رو انجام نمی داده.بهتره بگیم که به شکلی پیروی دین ابراهیمی بوده ولی نه هیچ یک از شاخه های آن. (چون در یکتاپرست بودن کوروش شکی نیست،ولی در دینش چرا) یک چیز هم بگم راجع به یهودیت در تاریخ اسلام...چرا تحریف می کنید؟از هر 10 حکومت اسلامی که در طول قرائن 10 تا 16 میلادی بوجود آمدند،صراحتا 9 تاشون با اهل کتاب بویژه یهودیان درست رفتار می کردند!مدرکــــــ ؟ -پس از فتح اورشلیم توسط قوای عمر،هیچ قتل عامی در فلسطین اتفاق نیفتاد و یهودیان که تحت حکومت امپراطوری بیزانس مسیحی ارتدکس از این سرزمین ها تبعید شده بودند،پس از بیش از 20 سال تبعید و بعد از 400 سال پس از بزرگترین قتل عام یهودیان بدست امپراتوری بیزانس بار دیگه اجازه پیدا کردند که به بیت المقدس برگردند و حکومت اسلامی تازه بنیادی که روی کار اومده بود مکان های مقدس یهودیان که توسط مسیحیان بیزانسی تخریب شده بود رو براشون بازسازی کردند.همچنین در طول تاریخ صدر اسلام مسحیان ارتدکس هم بعنوان اهالی کتاب توسط همه ی خلفای راشدین و چند تن از خلفای اموی مورد احترام بودند و تعرضی هم نسبت بهشون صورت نگرفت. -پس از صدر اسلام و در طی حکومت فاطمیون بر مصر،مسیحیان ارتدکس و قبطی و یهودیان از آزادی مذهبی بی بدیلی بهره می بردند که نظیرش در قرون وسطی و اوایل رنسانس تو هیچ جای دیگه ای دیده نمی شد.در زمان اکثر حاکمان فاطمی،یهودیان و مسیحیان و قبطیان مورد احترام بودند و همچنین دارای منصب دولتی.این نشون میده که سلسله مسلمان و شیعه فاطمیون مصر با یهودیان و مسیحیان ارتدکس و قبطی رابطه خوبی داشته و موید این موضوع،دفاع یهودیان در کنار مسلمانان و مسیحیان ارتدکس از قدس در طی جنگ های صلیبی است. -در حکومت دیلمیان فارس و طبرستان که آنها هم شیعه بودند،مسیحیان و یهودیان در حکومت دارای منصب بودند و این به این معنی است که آزادی مذهبی خوبی وجود داشته و یهودیان و مسیحیان رابطه خوبی با مسلمانان داشتند.این در جواب اونی که می گفت تو ایران اسلامی به هیچ وجه این شکلی نبوده. یه چیز هم بگم در مورد ایران باستان؛من در کل فقط فتوحات کوروش رو قبول دارم و دیگه بعد از کوروش در نظر شخصی من فتوحات هخامنشیان به هیچ شکل مشروعیت نداشتند،بخصوص فتوحات داریوش که کارنامه اش با قتل عام فجیح اهالی بابل خیلی سیاهه. بهترین حکومت ایران باستان هم در نظر من پارت ها بودن چون زیاد فتوحات نداشتن،کشاورزی تو دوره ی اینا بسیار پیشرفت بزرگی داشت،زرتشتیت در دوران اشکانیان بازسازی بسزایی شد در حالیکه ساسانیان گند زدن به زرتشتیت رفت،برده داری رو در دین زرتشتیت رواج دادند،فاصله طبقاتی شدیدی بوجود آوردند،به شدت از لحاظی مذهبی متحجّر بودند و اینو میشه در رفتارشون با مسیحیان غرب ایران دید. محض اطلاع شما هم باید بگم در اول این ساسانیان بودند که با قتل عام تازه مسلمانان عراق و تهدید مرض های عراقی خلافت اسلامی و میاندورود جرقه آتش حمله اعراب به ایران رو زدن که این همه فجایع شدید رو به بار آورد،هر چند که مسلمان شدن ایرانیان از 50 سال بعد از فتح کامل ایران آغاز شد،زمانی که خلفا گذاشتند قرآن با فارسی پهلوی ترجمه بشه؛بهتره بدونید مسلمون نبودن ایرانی ها از خیلی جهات برای حاکمان مسلمان سود داشته،چون آنها باید جزیه می پرداختند و بعنوان یک منبع درآمد بسیار عالی برای حاکمان مسلمان محسوب میشدند،به همین دلیل به بهترین شکل برای جلوگیری به اسلام گرویدن ایرانی ها در طی 30 سال اول فتح ایران تلاش کردند،ولی با ترجمه قرآن و توضیح مبانی اسلام برای ایرانیها،کم کم جمعیت ایرانیهای تازه مسلمان از قرن 8 میلادی شروع به افزایش کرد،پس به هیچ عنوان نمیشه گفت اسلام در ایران با شمشیر رفت جلو،چون عصر شمشیر اعراب در ایران در قرن 7 میلادی بود حال اینکه شروع گرویدن ایرانیها به اسلام از اوایل قرن 8 میلادی آغاز شد.

درود من یک زرتشتی هستم ..دلایل زیادی هست ک کوروش کبیر یکتا پرست بوده ..این ک با وجود ان همه عظمت و بزرگی هیچ وقت خودش را خدا ندانست یعنی همیشه یکی را بالاتر از خود می دانست و در منشورش با اسم اهورا مزدا (خدا ) شروع کرد ..ایرانی ها باید ببالید ک جدتون همچین ادمیه زمانی ک همه ی مردم در جهالت بودند ..چرا می خواهید کوروش را بد نشون بدید ..این ک میگید کوروش یهودی بوده کاملا غلطه ..کوروش ب همه دینا احترام می ذاشت از جمله یهودیان ..ب نظر من ما باید از کوروش یاد بگیریم ک ب همه دینا احترام بذاریم ...کوروش اسوده بخواب

سلام گرامی ؛ کورش هیچگاه منشورش را با نام اهورامزدا آغاز نکرد. اصلاً هیچ کتیبه ای از او وجود ندارد که نام اهورامزدا را آورده باشد. کورش نیز جد ایرانیان نیست. پس از حمله اسکندر، شاهزادگان هخامنشی به سرزمینهای دیگر فرار کردند. مابقی هم که در ایران ماندند، بخش کوچکی از جامعه ایرانی بودند. چه کسی گفته جد شما کوروش است ؟

دوست عزیز اصلا اون منشور رو خود کوروش ننوشته!منسوب به کوروش هست. ثانیا در مورد شاهزادگان هخامنشی شما تا حد زیادی درست میفرمایید.متشکر از دقت نظرتون. و همچنین یه چیز هم می خواستم بگم برای دوستان؛نزدیک به 3000 سال از ورود آریایی ها به این سرزمین می گذره،و هیچ نژادی نمی تونه بعد سه هزار سال همون نژاد قبلی باشه.بهتره بدونید به تعداد افرادی که در زمین زندگی می کنند و قرار هست بدنیا بیان نژاد داریم،چون افراد هر گروه دارای تفاوت های چشم گیری نسبت به یک دیگر هستند،گر چه از لحاظ ژنتیکی به هم نزدیک باشن و تاثیری که محیط بر اونها گذاشته،مثل رنگ پوست که تا حدود قابل توجهی محیطی است گرچه درصد خیلی خیلی بیشترش ارثی است،تقریبا به یک اندازه باشن. پس دوستان نژاد آریایی یقینا دیگه وجود خارجی نداره!!!من نمی گم،ژنتیک می گه!!

کوروش دوستت داریم

بت مردوک رو هم دوست دارید ؟ خاله آمیتیس رو چطور ؟

کوروش دوستت داریم

ای خدا ماهاکجاداریم میریم؟!توهین تحقیر... چرابجون هم انداختن مارو... یاامام زمان... من نمیتونم مث بضیاتون بظاهر آگاهانه وعلمی حرف بزنم... اما چرا وقتی تومتنای بلندبالاتون از حکومت الان ایران ودین اسلام انتقادمیکنید ما حق اعتراض نداریم؟! اینم فقط یه انتقاده.... بارهادینمو به تمسخرگرفتید....قلبموشکستید شماها...چقد به گفتارنیک پندارنیک کردارنیک اهمیت دادین؟! هرجوره حساب کردم شما تودین کوروش هم کافرید... دیدارباشه به قیامت... آنچنان عمری نداریم درنهایت خاک گل کوزه گران خواهیم شد

دین کوروش کبیر چی بود؟ آیا به اصطلاح که شما خود را دوستدار کوروش و ما را دشمن کوروش می دانید، الان کار شما نیک است یا کار ما؟ در دین زرتشت کدام رو شر و کدام را نیک دانسته اند؟ آیا دین زرتشت برای نیک حد و مرزی بیان کرده است؟ گفتار و کردار و پندار نیک زرتشت برای همان مردم زمان خودش بود، مردم این زمانه در حد دکترا هستند و سخنان پیش دبستانی فایده نداره!!!!

آزیتا جان خدا خیرت بده منم تا 5سال پیش اسمم آزیتا بود ونسبت به دین واولیا بی تفاوت بودم تا اینکه امام حسین منت روسر ما گذشت ونزد خدا واسطه شد خدا مادرمو شفا داد ومن از اون موقع عاشق این دین شدم وفهمیدم چقدر تا قبل اون نالایق بود حتی اسممو به حرمت مادر بزرگوار امام حسین عوض کردم و فاطمه گذاشتم به خدا هرکی که به دین و مقدساتم توهین میکنه دلم میشکنم راضیم چاقو به قلبم فروکنن اما به این بزرگان توهینی نشه

چه خوشتان بیاید و چه بدتان بیاد کوروش همان ذوالقرنین است و تمام اشارات قرآنی به کسی دیگر غیر از او تطبیق نمی کند. حال اگرکسی اینطور فکر کند که انسانیت و اسلام فقط در جزیره العرب پیدا شده است، قطعاً او را باید از رده حقیقت گرایان خارج دانست.

اولا علامه طباطبایی ذوالقرنین بودن کوروش را به صورت احتمال بیان کرده اند. دوما ذوالقرنین دانستن کوروش توسط شما، از همان قرآنی است که از پیامبری در جزیره العرب رشد و نمو پیدا کرده، بدست آمده است. سوما به گونه ای نوشتید که چه خوشتان بیاید یا بدتان بیاید، گمان می شود خود شما کوروش را ابتداءا ذوالقرنین نامیده اید!!! اگر می توانید برای بزرگی کوروش از غیر از قرآن دلیل بیاورید، مثلا شاهنامه فردوسی

سلام متاسفانه مدتی است انواع واقسام جعلیات وتحریف های تاریخ تاریخ این کشور رو الوده کرده در رد یکتا پرست وموحد بودن کوروش اینکه در بند 23 منشور بت پرستی کوروش به صراحت از پرستش بت بابل خدای خدایان مردوک ودو فرزند مردوک بل ونبو سخن گفته وجایی در منشور صحبت از اهورا مزدا وپرستش خدا نیامده است در خصوص عادل بودن کووش واینکه با مردم مناطق تحت اشغال خود به مهربانی رفتار میکرده است میتوان به تاریخ ابن خلدون جلد اول ص 180 ماجعه کرد که کووش بعد از فتح بابل دستو ویران کردن این شهر رو میده و.... متاسفانه علامه به تاسی از ارای مولانا ازاد وزیر فهنگ هندوستان واین شخص یه تحریک سر احمد خان هندی کامند سفات بریتانیا چنین نظری رو مطح کردند .در رد ذوالقرنین بودن کووش یک اینکه کووش براساس بند 23 منشور مردوک رو پرستش میکرده وبت پرستی رو ترویج میداده واینکه شاه فاسد وظالمی بوده ونمیتونه ذوالقرنین قرانی باشد فرمودید سفارش کوروش که نگهدای میشود از شما بعید است که چنین جعلی رو سند استناد کردن لحاظ کنید این سفارش یا وصیت نامه وسنگ قبر کوروش کجا نگهداری میشه؟ کی کشف شده ؟کی ترجمش کرده؟ این هم یکی دیگر از جعلیات هدفمند صهیونیست ها برای تمسخر قرار دادن تاریخ این کشور است در ضمن من ایرانی وگیلانی هستیم لطفا فحاشی نکنید یه نکته دیگه بعضیها یه دشمن خیالی به نام عرب برای خودشون درست کردن در حالیکه هیچ عربی نه کوروش رو میشناسه نه داریوش رو پس اینقدر نژاد پرست نباشید

فراموش نکنید که احترام به بت پرستی توهین به یکتا پرستی است پس فرق بین کوروش وابراهیم خلیل الله در چیست یکی قدرت نداشت ولی بت ها را شکست و دیگری قدرت داشت وبت خانه ها ا باز نمود وخود ب بت سجده کرد

اسکندر هم جنس باز ذوالقرنین است ؟ به گفته هرودت مراجعه کنین

سلام گرامی؛ ازدواج کورش به خاله خود، بهتر از همجنسبازی اسکندر نیست. علاقه ای به اسکندر نداریم. سپاس

دروغگو دروغگوی بزرگ تو دینت چیه که دروغ گفتنو بد نمی دونی هیچ منبع باستانی ننوشته کوروش با خاله اش ازدواج کرد این دروغ محضه 6 منبع برامطالعه زندگی کوروش هست که هیچکدوم اینو ننوشته من دقیق نوشته های این 6 منبع رو می نویسم تا همه بفهمند تو دروغ میگی اول هرودوت که میگه کاساندان همسر کوروش است هرودوت نزدیکترین مورخ به کوروش است در جایی دیگه هرودوت میگه مصری ها بعد شکست خود از کوروش شایعه کردند کوروش به خواستگاری دختر پادشاه مصر رفت که به نظر هرودوت این شایعه توسط مصری ها به این دلیل درست شد تا مصری ها از خفت خودنسبت به شکست سنگینشان از کوروش کم کنند هرودوت با اطمینان میگه همسر کوروش کاساندان مادر کمبوجیه وبردیا هرودوت در ادامه مینویسه همسر کوروش قبل کوروش فوت کرد و کوروش تا آخر عمرش دیگر ازدواج نکرد 3 مورخ و3 لوح و کتیبه به زندگی کوروش پرداختن که نوشته هایه همه رو الان مینویسم نوشته های مورخ اول هرودوتو که نوشتم همسر کوروش رو کاساندان دونست باید توجه داشت چون هرودوت نزدیکترین مورخ به کوروش بود و فقط یک قرن با کوروش فاصله داشت نوشته هاش قابل اعتماد ترند جالبه لوح پیدا شده از باستان به نام نبونعید هم گفته های هرودوتو تایید میکنه در این لوح نوشته شده همسر کوروش قبل کوروش فوت کرد کوروش مراسم عزاداری با شکوهی برایه او برگزار کرد و بعد مرگ همسرش بسیار غمگین بود وتا آخر عمر ازدواج نکرد کتیبه بیستون که توسط داریوش شاه نوشته شده هم میگه کمبوجیه و بردیا از یک پدر و مادرند و برادران تنی اند طبق گفته هرودوت و لوح نبونعید کوروش یک همسر داشت و بعد او هرگز ازدواج نکرد که کتیبه بیستون هم تایید میکنه پسران کوروش برادر تنی اند اگر کوروش همسر دیگه ای داشت قطعا پسری به دنیا می اورد تا جانشین کوروش شود هرودوت میگه فقط کاساندان همسر کوروشه دو مورخ دیگه هم در مورد همسر کوروش نوشتن که بعد هرودوت زندگی می کردن که الان نوشته هاشونو مینویسم یکی گزنفون که میگه کوروش همسر کوروش احتمالا دختر دایی اش بوده که بعید به نظر می رسه و نوشته آخرین مورخ به این صورته آخرین مورخ کتزیاس بوده که یک قرن بعد هرودوت ودو قرن بعد کوروش زندگی میکرده و با و جود اینکه در دربار اردشیر دوم پزشک بوده اما به زبان هایه شرقی آشنایی چندانی نداشته و نوشته هایه او زیاد قابل اعتماد نیست و می گویند اون چون 2 قرن بعد کوروش بوده از مردم سوال میکرده وچون زیاد با زبان شرقی آشنایی نداشته ممکنه دچار اشتباه شده باشه کتزیاس که این مواردو در موردش توضیح دادم نوشته کوروش به امپراطوری ماد حمله کرد و امپراطور ماد را نکشت تا اینجا هرودوت و گزنفون هم نوشتن بعد کتزیاس مینویسه پادشاه ماد هیچ نسبتی با کوروش نداشت و هردوت که گفته پادشاه ماد پدربزرگه کوروش بوده اشتباه کرده کتزیاس میگه هرودوت احتمالا این شایعه رو از مردم شنیده که پادشاه ماد پدر بزرگ کوروش بوده واین شایعه سیاسی بوده درست شده تا کوروش که بر دو امپراطوری پارس و ماد حکومت میکنه مردم خیال کنن پدربزرگ پدری کوروش پارسی و پدر بزرگ مادری کوروش مادی بوده که مردم ماد اعتراض نکنن چرا یک تمام پارسی بر اونها حکومت میکنه کتزیاس که میگه پادشاه ماد هیچ نسبتی با کوروش نداشت میگه برا اینکه پادشاه ماد که کوروش او را تبعید بر علیه کوروش قیام نکنه کوروش با دختر پادشاه ماد ازدواج کرد وکتزیاس اصلا اسمی از کاساندان در نوشته هاش نمیبره و فقط همسر کوروش را دختر پادشاه ماد می داند که هیچ نسبتی با کوروش نداشت 3 مورخ در مورد همسر کوروش نوشتن هرودوت میگه همسر کوروش کاساندانه که نوشته هاش با لوح نبونعید و کتیبه بیستون هم خوانی دارد گزنفون میگه همسر کوروش دختر دایی اش بوده کتزیاس میگه همسر کوروش دختر پادشاه ماد بوده که هیج نسبتی با کوروش نداشت شمانصفه حرف هرودوتو قبول دارین نصفه حرفه کتزیاس بعد دروغ به این بزرگی سر هم میکنید لعنت خدا بر هر کی که دروغ نوشت

طبق گفته علامه طباطبایی و اقای مکارم و سیستانی..... کوروش ذولقرنین است

باسلام.تمام نظرات رو خوندم.بدور از تعصب یه چندتا کلام حرف باهاتون دارم. بچه ها،ایران دوستا،وطن دوستا،همه و همه،ماهممون ایرانی هستیم.اما اگه توجه کنید باید به این پی ببرید که تمام حرف از کوروش از حدود 200سال پیش شروع شده.کوروش حتی تاریخ تولدشم مشخص نیس.هیچ اطلاعات درستی درباره ی این ادم دردست نیس.پس چطور میگین که اون مردی درستکارو خوب بوده.دوستان،درحافظ،شاهنامه و دیگرکتاب ها اسم بسیاری از پادشاهان قبل و بعداز کوروش اومده چرا حتی در یک بیت اسمی از کوروش نیاوردن اگر خوب بوده؟این آقای خوبان چطور خوبه که به کشورهای دیگه تجاوز میکرده و کشور های دیگه رو به تحت حاکمیت خودش درمیاورده؟این عدلشه؟این خوبی و پاکیشه؟یا این حرص قدرته؟کدوم؟اصلا چرا خمله کنی که حالا بعد بخوای بگی های سربازای من کسی رو غارت نکنید وفلان؟خواهر من برادر من،بنده یه محقق هستم.دوساله تمام دارم تنها درباره ی کوروش تحقیق میکنم.به اعتقاد بنده کوروش حتی یکتاپرست هم نبوده چرا که در بابل بت بزرگ بابلی ها رو ستایش کرده و از اون با نام خدا یاد کرده.و از طرفی اگر اینو رد کنید پس این عین تملق و خودشیرینی و ...است که برای اهداف سیاسی و حکومت به یه بت احترام بزاری و...خوبیه کوروش کجا بوده که بنده بعد دوسال تحقیق یه کلمه هم ازش پیدا نکردم؟منشور حقوق کوروش کو؟توش از چه حقوقی حرف زده که ما نفهمیدیم؟بس کنید این حرفارو.این بحث یعنی همون اسطوره گرایی و اسطوره پرستی که ما کوروش رو انتخاب کردیم درست نیس.ببینید الانتون چی هستین.بعدشم ایران تمدن و فرهنگ و تاریخ 7هزار ساله داره.کوروش 7هزار سال تمدن و تاریخ و فرهنگ ما نیس.

دوست عزيز شما نه از تحقيق سر در مياري نه از تاريخ بيا بهت ٤ تا كتاب تاريخ بدم محقق سر خيابوني هستيد بيشتر

کورش پرستها هیچ وقت حرف منطقی واسه گفتن ندارند. فقط زیرآبی میرن و ماله میکشن و توهین میکنن. دریغ از چهار تا کلمه حرف درست و حسابی که تو کامنتها زده باشن

باسلام خدمت ایرانیان. می دونی بستگی داره ما با چه فرهنگی و در چه جامعه ای بزرگ شده باشیم.در جامعه ای که به کوروش بزرگ بها داده نمیشه و اصلا یادی ازش نمیشه قطعا بر ضدش ی همچین حرف هایی هست ولی چیزی که این مرد بزرگ رو از این حرف ها جدا می کنه اینکه با ی تیکه سنگ و چند کتیبه خیلی ها رو مجذوب خودش کرده همان طور که خود تلوزیون میگه در عید نوروز بیشترین بازدید کننده رو شهر شیراز داشته .. خودش حرفو ثابت می کنه شیراز طبیعت خوبی داره ولی ایا بهتر از شهر های دیگه است اگه زیارتی است بازم به پای مشهد نمیرسه پس این استقبال برا چی هست.اما در مورد اینکه کوروش بزرگ زرتشتی بوده سندی وجود نداشته خوب هر دشمنی که حمله می کرده کتاب ها و ... یا می دزدیه یا اتش میزده کاری که تازی ها خوب بلد بودند.درمورد اینکه ادم بزرگی بوده شکی نیست چون خیلی از بزرگان تاید می کنند مثل اشیل هردوت گزنفون دانشمندان خارجی و اون طور که من شنیدم مکارم شیرازی هم ایشون رو ذولقرنین میدونند راست و دروغش رو نمی دونم شنیدم.یادمون باشه ما یه ایرونی مسلمونیم نه یه مسلمون ایرونی بای.

کوروش کبیر تنها کسی است که در تمام ادیان الهی از وی به نیکی یاد شده است متاسفم تعصب بی خودی خیلی را از منطق دور کرده درود خدا بررادمردان تاریخ باستان ایران

سلام بیژن گرامی؛ ابراهیم (علیه السلام) تنها کسی است که در همه ادیان اهل کتاب از او به نیکی یاد شده است. درباره ستایش کورش در تورات و نکات عجیب و قابل توجه بنگرید به: [http://www.adyannet.com/news/1497]. این نوشتار حاضر نیز پیرامون زرتشتی بودن یا نبودن کورش است. آیا دلیلی بر زرتشتی بودن کوروش دوم (کورش بزرگ) وجود دارد ؟

شما حالتون خوب نیست.

حکومت ها نیاز به سرباز دارن و واسه سرباز داشتن نیاز به دشمن.و ما هم که همیشه حاضر و آماده حمله دشمن سابقن فرضی.دم هممون گرم.

به نام خدایی که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید دربارۀ ذوالقرنین بودن کوروش بزرگ: ذوالقرنین به عنوان شخصی خوب و دارای دو شاخ توصیف شده است بنابراین اگر شما به تصاویری از کوروش بزرگ دقت کنید او را دارای دو شاخ می بینید. دربارۀ دین کوروش بزرگ: اول این که دین او مهم نیست زیرا او کسی بوده که به تمام عقاید و ادیان احترام می گزاشته و فردی نیک بوده است. در ضمن با این که خدا پرست بودن یا نبودن او نیز مهم نیست اما او همیشه از اهورامزدا(خداوند جان و خرد) سخن می گفته است. اهورامزدا واژه ای مربوط به دین زرتشت است. دربارۀ عقاید برخی کاربران نسبت به موضوع: اقلب کسانی که با نام عربی آمده اند افرادی نا آگاه هستند. دربارۀ کوروش بزرگ: او اولین اعلامیۀ حقوق بشر را نوشت. او در تورات علاوه بر یک شاه بزرگ به عنوان پیامبر یا ماسیح(منجی یهودیان) نیز شناخته می شود به طوری که در اسرائیل یکی از خیابان های شهر اورشلیم گذاشته شده است. دربارۀ عقیدۀ خودم نسبت به دین و عقیدۀ کوروش بزرگ: از دیدگاه من هرکس هرطور که باشد فقط اگر نیک باشد و با دیگر اندیشه ها احترام بگزارد، او فردی بزرگ است. نکته: هرگز به کوروش بزرگ، کوروش کبیر نگویید. ممنونم از کسانی که دیدگاه من را خواندند.

با سلام فردی که از روی بغض و کینه به ایران یا هر سرزمین دیگری حمله ور می شود و افراد بی گناهی را از دم تیغ میگزراند نمی تواند ذوالقرنین مودر نظر قرآن باشد .بنده چند سال پیش در کتابی تاریخی (البته با عرض پوزش اسم کتاب یادم نیست) آورده شده بود که وقتی اسکندر به ایران مسلط شده بود او وسپاهیانش بصورت کاملا عریان و در جلوی چشم مردم آبتنی و حمام می کردند. و مردم از دیدن این افراد (اسکندر و یارانش)به این صورت متعجب بودند. بنابراین ذوالقرنین بودن اسکندر محال عقلی است

هر وقت خواستین حقیقت را دریابید حاشیه هارو بیخیال شین و ب اصل موضوع توجه کنین. ن دین کورش مهمه ن این ک خداپرست بوده یا نه مهم اینه ک آدم بوده و ب همین دلیل هم هست ک تا امروز اسمش ب نیکی باقی مونده مخالفان کورش اگر قادرن یک مورد بدی از کورش ک در تاریخ ثبت شده بیارن

سلام گرامی؛ آیا خداپرستی یکی از فاکتورهای انسانیت نیست ؟ درباره کورش به این مقاله هم نگاه بیندازید. فرمانروای دروغین صلح : http://www.adyannet.com/news/13842

مهم نیست دین او چیه. اونچه که مهم هستش اینه که انسان بزرگ و با شعوری در زمان خود بوده .

عرب و غیر عرب ملاک نیست انسان های بزرگ امدند تا بیاموزند کنار هم چگونه زندگی کنیم کسی که قبیله خود را به رخ کشد می داند قبیله او نیز روزی زایل می شود برتری به قوم و نژاد نیست به فهم درست زندگی کردن است روش پیامبران این گونه بوده است روش کوروش نیز چنین

بابک خان به قمه زن بودنتون افتخار نکنین.دین اسلام قمه زنی و آسیب رسوندن به خود رو گناه می دونه.

چه کار به کوروش دارید پادشاهی بوده و رفته، خودمان را درست کنیم ، ذولقرنین نه کوروش ه ونه اسکندر پادشاهی بوده و رفته.

لطفا کامل بخوانید برای خیلی افرادی که در این سایت نظر مبنی بر دین کورش گذاشته اند متاسفم به چند دلیل: ۱_ایا فرد بت پرست , زنا کار , رذل و خودخواه میتواند بزرگ ترین پادشاهی دنیا را اداره کند و بر تعداد زیادی از ادیان مسلط شود ؟ ۲_ ایا پیامبر بودن کوروش بودن کورش خدشه بر دین اسلام وارد میکند ایا دین اسلام بر مبنای عدالت , احترام , کمک , ایثار , دوری از دروغ و ... نیست و ایا کورش جز انها را به مردمش سفارش کرد ؟ ۳_ ایا جز این است که اعراب با دین اسلام وارد ایران شدند و سالها با ایرانیان مانند بردگان خود رفتار کردند و بیش از نیمی از علم و دانش ما را نابود کردند؟ ۴_ ایا حضرت محمد ص و کورش راضی به نزاع و تفرقه به خاطر اثبات پیامبری کورش در بین ما هستند و اثبات این امر باعث والاتر شدن مرتبه کورش میشود ,از این بالاتر,؟ میدانید مشکل ما چیست ؟ این است که در گذشته هایمان زندگی میکنیم و نبش قبر کردن به برنامه ریزی ترجیح میدهیم . زندگیمان را به کندوکاو در گذشته ها میگذارنیم به علت دعوای بی علت و بیهوده. و حال به جای تلاش برای از بین بردن زبان های بیگانه در زبان پارسی و زنده کردن این زبان زیبا و ابادانی ایران زرگ و بازسازی بسیاری از یادمان های دینی و ملی که جنبه تاریخی دارند با برادران خود میجنگیم. ایا وقت بیداری نیست؟

سلام من مطالعه ی زیادی در مورده کوروش نکردم هنوز پس ب هیچ عنوان نباید نظری در موردش بدم چون کوروش بزرگتر ازونی بود که من یا خیلیای دیگه بخوایم در موردش نظر بدیم ولی به عنوان ی ادمه خیلی ساده اندیش میبینم که کوروش زمانی که عرب ها دختران رو زنده به گور میکردند کوروش کبیر زن رو فرشته ی روی زمین نامید و بهش مقام داد. و اینکه همه ی انسان ها رو با هم برابر میدونست و دنباله صلح طلبی بود بدونه در نظر گرفتنه دین شون. کوروش بزرگ هست و در نظره من بزرگ هم میمونه. مرسی از نظراته همه

سلام. ممنون از شما. بله خوشحالیم که کورش را با عرب جاهلی مقایسه میکنید. این بسیار مقایسه بجایی است. اما در هیچ منبعی علمی و مستندی نیامده که کورش زنان را فرشته روی زمین نامیده باشد. او حتی تجاوز به خاله خود (آمیتیس) را در پرونده دارد، برای رسیدن به حکومت خاله خود را گروگان گرفت و بعد .... ! حال او چگونه برای زن ارزش و احترام قائل بود ؟

مقاله بالا توهین بزرگی به شرف ایرانی است مدیر سایت که بدون این که ببینمت میدونم نه شرف داری نه انسانیت تو از داعشی ها بدتری قیافه ی نحست بدون شک شبیه انبر نصارا هست تو فکر میکنی کوروش مثل اجدادت از تخم عرب هستند تو فکر کردی کی هستی که فقط بر اساس شر و ور های یک عرب میایی و در مورد کوروش که منشش دنیا رو می ارزه مطالبی رو منتشر می کنی که نشون دهنده شخصیت خانوادگیت هست وای کاش کوروش نبود تا توی تازی سگ پدر هنوز که هنوز بود ننت واجدادت رو زیرامثال اسپارتاکوس میدیدی

برای شناخت جایگاه کوروش، سخنان این مدافعش ما را بس!

ببین اقای نا محترم وجود {ادم!!!!!!}هایی که مصداق انگل هستن تو جامعه ایرانی توهین به شرف ایرانیه, تویه فضای مجازی حتما دوستان امثال تورو زیاد دیدن که میاید فقط جو محیطی سالم و دوستانه که هست را متشنج کنید, فقط امیدوارم که سایر عزیزان تحت تاثیر حرفهایی که شان والای خودت و خانوادتو نشون میداد قرار نگیرند.

بهمن جان زیاد خود تو ناراحت نکن اینان از نسل عراب هستند کسی نمی تواند به نسل خودش پشت کنه.

نهههههه دین شما با ملاهاتون راسته۰۰۰ماشالا همشون استغفرلله پیامبرن فتوا میدن واسه خودشون۰۰۰

جناب عاشق کوروش کبیر! اگر گفتار نیک این است؛ ارزانی خودتان!

دین ما راسته ناراحتی سرتو بکوب به دیوار

عاشقای کورش کبیر چرا فقط بلدن از پاسخ دادن فرار کنن ؟!!!!!!!!!!!!!!!! اون هم فرار به جلو ! دست پیش میگیرن که پس نیفتن !

آقا چ فرقی داره چ دینی داشته به علاوه یهودیت هم دینه یکتا پرستیه الان بد شده قبلا اتفاقا دین خیلی خوبی بوده کوروش ذوالقرنینه خودم تو کتاب تاریخ پنجم ابتداییم خوندم تازه از بزرگی کوروشم کلی گفته بود اگه علما قبولش نداشتن که تو کتاب ما اینارو نوشتن متاسفم واسه هرکی که اونقدر غرور ملی اش رو گم کردم که به کوروش میگه خون خوار... من مسلمانم

169 اهای بهمن اوسکول تو اول برو حرف زدنتو درست کن چون کوروش ادمای بد دهنی مثل تو رو از لبه [...] میگذرونده در ضمن برو یه جلد کتاب 20صفحه ای بخون بعدش بیا زر بزن

سلام دوستان عزیز بگذارید بعضیها گریبان چاک و فحاشی کنند و بزنند توی سر خودشان که من آنم که رستم جوانمرد بود!! خوش به حال ماست که مسلمانیم. چرا؟ چون ما همه پیامبران خدا را از آدم علیه السلام تا خاتم صلی الله علیه و آله داریم. چون که صد آمد نود هم پیش ماست. بگذارید آنها هم به نداشته های خودشان دلخوش باشند! یا علی

دین کوروش کبیر بسیاری از مردم، خصوصا ایرانیان بر این عقیده اند که کوروش نیز مانند دیگر پادشاهان هخامنشی زرتشتی بوده است. اما باید این نکته را یادآور شویم که کوروش با وجود احترام فراوانی که برای اهورامزدا و آیین زرتشت قائل بود، هیچ گاه زرتشتی نبوده است. در واقع کوروش به تمام ادیان و مداهب و خدایانی که به شکل ها و نام های گوناگون در بین جوامع مختلف مورد تقدیس و پرستش مردم بودند، احترام فراوانی می گذاشت. او به هنگام ورود به بابل متنی را می خواند و در آن اعلام می کند: « اینک که به یاری مزدا، تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه را به سر گذاشته ام، اعلام می کنم تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد... » در این متن کوروش خود را برگزیده ی مزدا می داند و برخوردای از یاری و حمایت او را دلیل موفقیت خود عنوان می کند. همچنین او در منشور حقوق بشر خود می گوید: « وضع داخلی بابل و جایگاه های مقدسش قلب من را تکان داد... فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی که بسته شده بودند را بگشایند...» او ضمن آزادی قوم یهود از چنگ «نبونید» فرمان بازسازی معبد یهوه در اورشلیم را صادر می کند و خدایان سومر و آکد را به نیایشگاه های خودشان باز می گرداند و در تمام این منشور همواره مردوک را مورد ستایش قرار می دهد و اعلام می کند که مردوک مرا پادشاه بابل کرد و او را خدای بزرگ معرفی می کند. حالا چگونه می شود عنوان مذهب و دین خاصی را به کوروش نسبت داد. با توجه به این که او هم به اهورامزدا احترام فراوان می گذاشت و هم به مردوک خدای بابل و هم به یهوه خدای یهودیان؟ برای پاسخ به این سوال، سوال دیگری پیش می آید و آن این است که اگر کوروش یک دین خاص داشت، چرا با توجه به قدرت و محبوبیتی که در نزد جوامع داشت، هیچ گاه مردم را به آن دین دعوت نکرد و آنان را در پرستش خدای خود آزاد گذاشت؟ با توجه به سخنانی که کوروش به هنگام ورود به بابل ایراد می کند و آن چه در استوانه ی گلین برای ملت ها بیان می کند، تنها یک مسئله نمایان است و آن هم آن است که کوروش از اصل به وجود یک خدای واحد اعتقاد داشته است که ملت ها و جوامع گوناگون او را با نام های مختلف می شناختند و برای پرستش او از این جهت که بتوانند او را تجسم کنند، از وسایل گوناگون استفاده می کردند. بنابرین کوروش به این مسئله واقف بوده است که همه ی مردم یک مبدا را می پرستند. به همین او تمام مذاهب جهان را قابل احترام می شناسند و مردم را در پرستش خدای خود آزاد می گذارد. در نظر او اهورامزدا، مردوک، یهوه و ... همه یک معنا داشتند. خوب است که ما هم کوروش کبیر، این مرد بزرگ را الگوی خود قرار دهیم و به تمام مذاهب جهان احترام بگذاریم. برگرفته از کتاب :منم کورش پادشاه هخامنشی

سلام گرامی، از اینکه در این تارنما دیدگاه خود را ارایه کردید سپاسگزارم. درباره کورش باید دانست که وی هیچ گاه در هیچ کتیبه‌ای نامی از اهورامزدا و زرتشت به زبان نیاورده است. نمیتوان گفت که مردوک همان خدای یگانه کورش است. نمیتوان گفت که بعل همان خدای یگانه (ولی با نام و ظاهری متفاوت) است. خیر. هم مردوک و هم بعل (که کورش از آنان به عنوان خدای خود و خدای آسمانها و زمین و یا معبود نام میبرد، در تورات و قرآن خدایانی شیطانی هستند. از دید ما کورش در پی ترویج دین خاصی نبود. چون آنچه برای او مهم بود، حکومت بود. او راضی بود که مردم بت پرست و شیطان پرست باشند، اما به حکومتش آسیبی نرسد. او حاضر بود مردم در دین خود باشند ولی ابداً مخالفت با حکومت خود را بر نمیتابید. با تشکر

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.