افزودن نظر جدید

سلام بیژن گرامی؛ ابراهیم (علیه السلام) تنها کسی است که در همه ادیان اهل کتاب از او به نیکی یاد شده است. درباره ستایش کورش در تورات و نکات عجیب و قابل توجه بنگرید به: [http://www.adyannet.com/news/1497]. این نوشتار حاضر نیز پیرامون زرتشتی بودن یا نبودن کورش است. آیا دلیلی بر زرتشتی بودن کوروش دوم (کورش بزرگ) وجود دارد ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.