افزودن نظر جدید

اولا علامه طباطبایی ذوالقرنین بودن کوروش را به صورت احتمال بیان کرده اند. دوما ذوالقرنین دانستن کوروش توسط شما، از همان قرآنی است که از پیامبری در جزیره العرب رشد و نمو پیدا کرده، بدست آمده است. سوما به گونه ای نوشتید که چه خوشتان بیاید یا بدتان بیاید، گمان می شود خود شما کوروش را ابتداءا ذوالقرنین نامیده اید!!! اگر می توانید برای بزرگی کوروش از غیر از قرآن دلیل بیاورید، مثلا شاهنامه فردوسی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.